Årsmøte i OIF

Årsmøte i OIF torsdag 21. mars 2013 kl. 18.00

Forretningsorden:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent og sekretær samt to deltakere til å underskrive protokollen sammen med leder
  4. Årsmelding 2012, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport
  5. Regnskap 2012 med revisjonsberetning
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsetting av kontingent 2014
  8. Budsjett 2013
  9. OIFs organisasjonsplan
  10. Valg