Avdelingsmøte i OIF

Avdelingsmøte 5. mars 2013 kl. 1900              

  1. Orientering fra avdelingene, herunder økonomi i hht. budsjett.
  2. Orientering fra styret.
  3. Organisasjonskultur
  4. Lotterier i OIF. 
  5. Orden og ryddighet ved trening, kamper og stevner.
  6. Eventuelt.

Velkommen

John Ivar Evjen
OIF-leder