Håndball; Trener-/lagleder-/dommer-/utvalgsmøte

Sted: Klubbhuset

Kontaktperson: Øyvind Togstad

Tema;
Gjennomgang av sesongen 2012/2013 så langt.
Turneringer og arrangement.
Inntekter til lagene.
mv