OIF » Referat » Referat fra styremøte 1. mars 2005

Referat fra styremøte 1. mars 2005

08.05.2005 17:35

REFERAT FRA STYREMØTE 1. MARS 2005

Klubbhuset kl 1800

Tilstedet:          Else Britt Evjen, Knut Even Wormdal, Lena Ch. Mogseth, Roar Reinhaug, Ole                       Andreas Opphaug, Alv Helge Skeie, Ketil Akselsen.

 

Meldt fra:         Ruth Thoresen, Roger Haukås.

 

***************************************************************************       

Saksliste

06/05   Ref. Saker

07/05   Eventuelt

 

Godkjenning av referat fra styremøte 15. februar.

Godkjent referat

 

Sak: 06/05       Ref. Saker   

                        - Ref fra O-avdelingen. Årsmøtet

                        - Ref fra Ulvåshytta. Forberedelse til årsmøte.    

                        - Ref fra Komiteen for hjemmesiden.

 

                        Inng. post

                        - Invitasjon til informasjonsmøte fra Evjen skole.

                        - Innkalling til Årsmøte Orklahallen.

                        - NIF – Orientering av spillemidler til utstyr.

                        - Trondhjem Turnforening: Barnekrets turnstevne.

 

                        Orientering

                        - Brev til Orklahallen fra Handball.

                          Bente Andersen har skrevet et brev til Orklahallen v/Odd Gunnar                                Karlsen der hun stiller seg uviten til kravene som kommer fra Orklahallen.         

Vedtak:            Else Britt Evjen skriver til Orklahallen v/ Odd Gunnar Karlsen der hun krever              en full oversikt over alle gjeldskrav Orklahallen har til OIF. 

 

                        - Av Orkla Grafiske ble det lever to utkast til diplomer. Et er valgt og bestilt.

                        - På spørsmål om OIL og OIF skal samarbeide om en person som har ansvaret                       for driften av Knyken og Idrettsparken, kom OIL fram til at de ikke kunne                forsvare en person i Idrettsparken i vinter halvåret. Måtte si nei.

                        - Kjetil Akselsen la fram et utkast på coveret til cd-en. En tilføyelse på                                      utseende er at adressen til hjemmesiden kommer med .

 

Vedtak:            Kjetil Akselsen bestiller 500 cd-er.

 

                        - Nedre Røhme

                          Orkdal kommune har kommet med et kostnadsestimat over riving og                                      tilrettelegging, samt byggekostnader på et nybygg.

                          OIF har frist til 29. mars til å levere klage.

 

 

                        - Årsmeldingene. Alle avdelingene har levert årsmelding.

                           Else Britt Evjen har levert for styre og sender det til Knut Even Wormdal. for                          gjennomsyn,

 

Sak:07/05        På oppfordring av Ole Andreas Opphaug foreslår vi i styret at:

Vedtak:            Else Britt Evjen får installert en router slik at hun kan være operativ hjemme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Orkanger Idrettsforening

 

Lena Ch. Mogseth

Sekretær