OIF » Referat » Referat fra styremøte 25. januar 2005

Referat fra styremøte 25. januar 2005

15.02.2005 22:08

REFERAT FRA STYREMØTE 25. JANUAR 2005

I KLUBBHUSET KL 1800

 

Tilstede:           Else Britt Evjen, Lena Ch Mogseth, Ole Andreas Opphaug, Ruth Thoresen,                Alv Helge Skeie.

 

Meldt fra:         Roar Reinhaug, Ketil Akselsen

Ikke meldt:       Knut Even Wormdal (var på annet møte) Roger Haukås.

 

***************************************************************************

 

Sakliste
06/05  Ref. saker
07/05  Innkjøp av bærbar PC

Godkjenning av referat fra 11 januar 2005

         - Godkjent.

 

Sak 06/05        Ref. saker

                       

                        Inngående post.

                        - Referat fra Fotballavdelingen

                        - Brev fra Orkdal Kommune:

 

                        Orienteringer

                        - Avdelingene må være flinkere til å hente sin post/regninger i posthylla. Er det                           inngående post som går til hovedstyre, er det ønskelig at en kopi taes                                 og legges i sekretærhylla.

 

Sak 07/05        Innkjøp av bærbar PC

                        Behovet for bærbar PC har meldt seg. Spesielt med tanke på tilgang til                                   hjemmesiden, og skriving av referat.

 

Vedtak:            Ole Andreas Opphaug innhenter priser og innkjøp av PC

                        Saken er enstemmig vedtatt:

 

 

Knut Even Wormdal kom til avdelingsmøtet kl 1900

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Orkanger Idrettsforening

 

Lena Ch Mogseth

 

Lena Ch. Mogseth

 Sekretær