OIF-Anlegg » Idrettsparken » Baneplan med kalendre 2016

Baneplan med kalendre 2016

28.03.2016 10:44

Her finner du kalendre for 2016 for bruk av IKAS-banene Orkla Maskin Arena og Orkla Kunstgress, og for OIFs tre baner i Idrettsparken . Du kan se når banene er opptatt og ledige:

Kalender Orkla Maskin Arena

Kalender Orkla Kunstgress

Kalender Bankløkka

Kalender Orkanger 1 (Hovedbanen)

Kalender Orkanger 2 (Slitebanen)

IKAS, OIF og OFK er blitt enige om følgende prosedyrer ved treningstider, kampendringer mm;

1. Ved behov for mer treningstid; sjekk banekalenderen og send en skriftlig henvendelse/bestilling til baneleie@idrettsparkenkunstgress.no. Bekreftelse kommer og banekalender blir oppdatert.

2. Ved behov for å flytte kamp; sjekk banekalender og send en skriftlig henvendelse/bestilling til baneleie@idrettsparkenkunstgress.no. Vent på bekreftelse FØR søknad om omberamming sendes TFK. Banekalender blir oppdatert når endringsmelding fra TFK kommer. NB! Kampflyttinger skal i tillegg følge vanlig prosedyre ift. kontakt med bortelag etc.

3. Hvis treningstid utgår; send skriftlig beskjed til baneleie@idrettsparkenkunstgress.no og banekalender blir oppdatert. Dette er spesielt viktig for lag som er satt opp med treningstid på en av banene, men som har kamp samme dag/tid på annen bane!

Send kopi til baneansvarlig i egen klubb vedr alle henvendelser jf pkt. 1-3.
OIF: Roger Schei Iversen scheiversen@gmail.com
OFK: Jon Møkkelgård  post@orklafk.no

Retningslinjer for bruk av OMA, OKG og Idrettsparken for øvrig:

  • Mål skal ikke flyttes mellom banene i Idrettsparken. På banene er det plassert nok antall mål slik at all oppsatt trenings- og kampaktivitet kan gjennomføres.

 

  • Sørg for å avslutte trening i god tid når det er kamp som kommer etter treningsøkta. Banen(e) skal være ryddet slik at kamp(er) kan komme i gang på angitt kamptidspunkt.

 

  • Oppvarming ifm treninger/kamper på kunstgress skal ikke forekomme på gressbanene i Idrettsparken. Vi ber lag som har treningstid før kamp vise fleksibilitet slik at lagene som skal spille kamp får litt oppvarmingsareal på kunstgress.

 

  • Rydd etter hver trening/kamp; sportstape, isposer, annet søppel skal kastes i søppelstampene som er utplasserte rundt banene!


NB! Det er OIF- og OFK- trenere/lagledere som har ansvar for at ovennevnte punkter følges av deres respektive lag. Ved kamper så plikter trenere/lagledere for hjemmelag å informere motstandere og sørge for at også de følger de ovennevnte punkter!