Håndball » Covid-19

Covid-19

På denne siden ligger informasjon angående den pågående Covid-19-situasjonen.

 

Retningslinjer - smittevernsprotokoll (Gjeldende f.o.m. mandag 17.1.2022)

 

14.01.2022

For håndball gjelder nå at alle lag/spillere under 20 år kan gjennomføre ordinær trening med nærkontakt i grupper på ca. 20 stk..  Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene kan holdes adskilt (min. 2 meter).

Terminsfestede kamper kan avvikles som oppsatt, og det er ingen geografiske begrensninger.

I barneklassene vil det være mulig å samle flere lag for å spille flere kamper mot hverandre, f.eks. 9-/10-årskamper. Men pass på å holde avstand mv. i «ventetiden» mellom kampene. 

Nasjonale og regionale spillerutviklingstiltak kan avvikles som normalt innenfor gjeldende antallsbegrensninger. Det samme gjelder for kurs/utdanning inklusive dommersamlinger. 

På kamper kan det være 30 personer til stede på tribunen i Orklahallen (avklart med kommuneoverlegen i dag). I tillegg til de 30 kommer spillere og nødvendig støttepersonell (dommere, sekretariat, nødvendig arrangørstab og inntil 1 foresatt pr. barn for de yngste, dvs. 9-/10-årsklassen).

Det er påbud om bruk av munnbind for publikum, og kontaktopplysningene for alle de som befinner seg på tribunen skal fortsatt registreres. 

De over 20 år kan nå trene innendørs i grupper på 20 spillere - men ikke med nærkontakt. Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene kan holdes adskilt (min 2 meter).

Det åpnes ikke for kamper eller annen nærkontaktaktivitet for de over 20 år, bortsett fra Topphåndballen. 

Ovennevnte betyr at vi er i gang igjen med de aldersbestemte kampene fra lørdag 15/1-2022 for lag t.o.m. 15 år. 16- og 20-årsklassene starter opp med kamper igjen fra mandag 17/1-2022.

De OIF-lagene som er oppført med kamper helgen 15.-16.01.2022 bør snarest mulig ta kontakt med motstander for å avklare om kamp(ene) går som oppsatt eller ikke. Gyda har vel også gjort sitt slik at det er utfordrende å komme seg til enkelte steder/haller kommende helg…

NHF RN har lagt ut informasjon om hvordan man skal forholde seg til evt. omberamminger, dommeroppsett etc. i de ulike klassene, her ligger info https://www.handball.no/regioner/region-nord/regioner/region-nord/endelig-i-gang-igjen-med-kamper-for-barn-og-ungdom/

Ila helgen skal det bli sendt ut oppsett med trenings- og kamptider som gjelder f.o.m. uke 3. Her blir det tatt hensyn til at lag er satt opp med kamper på treningstid (inntreffer allerede tirsdag 18/1), dermed må treningstider for enkelte lag endres fra uke til uke. I tillegg skal Orklahallen benyttes som vaksine stasjon torsdag 20/1 og torsdag 27/1, dermed har vi bare bane 1 tilgjengelig disse dagene, og for de lagene som trener på disse torsdagene må lagene påregne endringer i treningstid.

Som dere ser, ikke enkelt i disse tider verken med (u)like retningslinjer, vaksinering, oppdatert smittevernprotokoll, oppstart for fullt med treninger og aldersbestemte kamper etc.

Det er i hvert fall ingen tvil om hvilken idrett som er blitt mest skadelidende gjennom denne pandemien - vi får bare krumme nakken nok en gang og stå på - dette skal vi igjen få løst på en god måte! 

Fortsatt gjelder smittevernprotokollen. Protokollen som gjelder OIF Håndball er oppdatert. Husk at det fortsatt er viktig å;

 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Hold avstand der det er mulig
 • Vaksiner deg
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Så oppsummert;

 • Aldersbestemte treninger og kamper kan nå starte opp igjen
 • Voksne kan trene med avstand, kamper satt på vent
 • Publikumsbegrensing i Orklahallen på +/-30
 • Trenings-/kampoppsett gjeldende f.o.m. uke 3 kommer i løpet av helgen
 • Smittevernsprotokoll gjelder fortsatt.

 

23.12.2021 

Regjeringen har nå gitt følgende anbefalinger og råd når det gjelder Idrett- og fritidsaktiviteter: 

Barn og unge under 20 år:

 • Barn til og med ungdomsskole;
  • Innendørs anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer eller etter klasse/kohort.
 • For barn/unge som er ferdig med ungdomsskolen;
  • Innendørs anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer, og i tillegg bør denne aldersgruppen holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. 

Voksne over 20 år:

 • Innendørs: Anbefales utsatt/avlyst.
 • Toppidrett kan gjennomføres tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene.

For OIF Håndball betyr dette at alle våre minilag og aldersbestemte lag tom 15 år kan trene som «normalt». G20 kan trene, men da med avstandsbegrensning som i realiteten er umulig å overholde (regner da med at man avventer oppstart…), Msr og Ksr må avvente oppstart.

Eneste begrensning for mini- og de aldersbestemte lagene er da gruppestørrelse som ikke kan være flere enn 20 spillere. OIF-lag som er satt opp med trening på samme (delt) bane må derfor sørge for å holde «sin banehalvdel»/holde gruppene adskilte fram til ny beskjed blir gitt.

I tillegg må selvsagt smitteprotokoll følges – denne er tidligere utsendt til dere og ligger på hjemmesiden til OIF Håndball. 

Orkland kommune skal fortsatt benytte bane 2 og 3 for vaksinering alle torsdager i januar 2022. Det betyr at vi må endre på treningstider/baner for de lagene som trener torsdager.
Regjeringen har varslet at de kommer med (evt ?) nye anbefalinger/råd som skal gjelde fra uke 3 (mandag 17. januar). I første omgang endrer vi nå derfor torsdag 06.januar og 13. januar 2022.

Konklusjon;

 • Slik blir treningstidene for OIF-lagene for uke 1 og 2/2022;
  Treningstider uke 1 og 2 2022

 

 • Merk tidspunktene for treninger torsdag, ber om at alle er smidige slik at alle lag får treningstid.

 

14.12.2021

Som alle kjenner til så blir det fra onsdag 15/12-2021 innført nye inngripende tiltak for idretten som i første omgang skal gjelde i 4 uker, dvs. til ca. 15. januar 2021. 

For en innendørsidrett som håndball betyr dette;
Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder

 • kan drive håndballtrening, men med antallsbegrensning på maks 20 spillere pr treningsgruppe
 • kamper avlyses/utsettes

Ungdommer i videregående;

 • treninger og kamper avlyses/utsettes

Voksne:

 • treninger og kamper avlyses/utsettes

 

Ovennevnte betyr meget inngripende tiltak der kun barn og unge i grunnskolealder gis mulighet til å trene.

På bakgrunn av dette har OIF Håndball besluttet å avlyse all håndballaktivitet i klubbens regi f.o.m. onsdag 15/12-2021 og inntil videre.

Kommer med mer info i slutten av desember hvordan vi forholder oss til treninger i januar.

 

10.12.2021 

Her er oppdaterte retningslinjer for gjennomføringer av treninger og kamper for OIF Håndball gjeldende fra 9. desember 2021. Disse gjelder inntil ny melding sendes ut fra OIF Håndball.

Som de fleste har fått med seg så kan aldersbestemte lag opp til 20 år gjennomføre treninger og kamper som tidligere, dvs. ingen nye retningslinjer.

For spillere 20 og eldre anbefales det – der det er mulig – å unngå nærkontakt…. I tillegg er det satt en begrensning på maks 20 spillere pr treningsgruppe. Inntil videre betyr dette å gjennomføre treninger og kamper som tidligere.

De største endringene som er omtalt i oppdaterte retningslinjer medfører;

 • Ingen bruk av garderober i Orklahallen verken ved treninger eller kamper
 • Siden tribunen i Orklahallen ikke har faste tilviste plasser, så er begrensningen max 50 personer pr bane. Dette inkluderer spillere og publikum. Ved kamper kommer trenere/lagledere, dommere, sekretariat og et begrenset antall i arr.stab i tillegg.
 • Med denne begrensingen så blir det ikke plass til mye publikum i Orklahallen. Vi har derfor besluttet at kun tilreisende lag sine sjåfører (maks 5 personer) og evt. skadede spillere får plass på tribunen. Alle på tribunen skal benytte munnbind.
 • Er det behov for å streame kampen, så er det avsatt plass til dette. Ta i så fall kontakt med Sølvi Gangås som er arrangøransvarlig.
 • Lag som har aktivitet på hhv bane 1, 2 og 3 (og basishallen) skal ikke blandes. Dette kan være utfordrende ift. bruk av toalett, men regner med at halleier sørger for god merking.

OIF Håndball står som arrangør av tre kampdatoer fram til jul, hhv fredag 10.des (Msr), tirsdag 14. desember (J13 og J16) og torsdag 16. desember (G13 og J14). Ut over dette har OIL to kamparrangementer (12. desember og 18. desember) der OIF-lag har hjemmekamp. OIL vil ha samme retningslinjer som OIF, de skal derfor være enkle å forstå (unntaket her er 12.des, OIL kommer med egen melding til de som er omfattet av dette unntaket).

Ber laglederne for OIF-lagene nevnt ovenfor om å ta kontakt med bortelaget og informer om gjeldende retningslinjer/begrensninger for publikum og stengte garderober.

Ser også at noen av OIF-lagene skal spille bortekamper fram mot jul. For de dette gjelder så bør man selv ta kontakt med hjemmelaget hvis man ikke hører noe inn mot kampdato og få avklart hvilke retningslinjer som gjelder for akkurat den hallen. Det kan være at man tillater et høyere publikumstall enn hos oss, dette fordi det kan være at hallen har faste tilviste plasser – da er maks grense 200 (evt. 3 x 200). 

Minner igjen om de grunnleggende smittevernrådene som alle bør ta en runde på blant «sine»;

 • Syke personer skal ikke være på trening/kamp. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 • Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.
 • Hold avstand der det er mulig.

Situasjonen endrer seg raskt og det vil bli utsendt informasjon hvis smittevernprotokoll eller retningslinjer endres. Vi vil uansett komme med mer informasjon når vi nærmer oss januar 2022.

 

15.08.2021

Oppdaterte smittevernsprotokoller/retningslinjer for OIF Håndball gjeldende f.o.m. mandag 16/8-2021.

 

21.06.2021

Her er smittevernsprotokoll gjeldende for OIF Ksr og Msr – oppdatert pr. 18. juni 2021.

Denne gjelder for treninger og evt. treningskamper f.o.m. dd og ut august. Kommer nok en ny versjon som gjelder f.o.m. september. Forhåpentligvis er da alle vaksinert. 

Merk spesielt det som står om monitorering, dvs. måling av kroppstemp. Ksr har gjort dette til fast rutine. Når Msr starter opp etter sommerferien må disse rutinene også gjennomføres av disse. Kommer tilbake hvordan vi skal håndtere dette.

 

19.02.2021

OIF Håndball må dessverre – 2.året på rad -  avlyse den tradisjonsrike avslutningsturneringen for mini- og 10-årsspillere – Orkla Sparebank Mini- og 10-årsturnering – som var planlagt til lørdag 13.mars 2021 i Orklahallen.

OIF Håndball har foretatt en vurdering av turneringsgjennomføringen, og slik restriksjonene er akkurat nå  - inkludert dagens melding fra regjeringen om spill kun mot lag fra egen kommune, og få lettelser rundt å slippe inn publikum/foresatte - vil det ikke være mulig å arrangere en slik stor turnering. 

Vi beklager dette, men håper å komme sterkere tilbake høsten 2021.

 

16.02.2021

Som alle kjenner til så er idretten underlagt veldig strenge Covid-restriksjoner.

Håndball er intet unntak, snarere tvert imot – håndballidretten har sannsynligvis de strengeste smittvernsprotokollene av samtlige idretter. 

Uansett lokalt smittetrykk og hvor i Norge Rema 1000 Håndballskole gjennomføres, så er det de nasjonale retningslinjene som gjelder pt.

Det betyr blant annet at deltakere fra flere klubber ikke kan blandes/settes i samme gruppe - selv om deltakerne tilhører samme kommune, går på samme skole etc.

Påmeldte deltakere til Håndballskolen på Orkanger kommer fra flere klubber i Orkland kommune. 

Vi er kjent med at regjeringen har varslet ny pressekonferanse i slutten av inneværende uke der blant annet barne- og ungdomsidretten er tema. Om det kommer lovnader om lettelser eller ikke, er på nåværende tidspunkt ikke kjent. 

Vi som arrangør ønsker ikke å ta sjanser som medfører smitterisiko for verken deltakere eller instruktører, og etter en totalvurdering må vi dessverre avlyse Rema 1000 Håndballskole på Orkanger 22.-24. februar 2021.

Til orientering så har vi rådført oss med kommuneoverlegen i Orkland før avgjørelsen ble tatt. 

Vi beklager sterkt at vi er nødt til å gå til det skritt å avlyse, men lover å komme tilbake med et Håndballskoletilbud straks vi får mulighet.

 

03.02.2021  

Formannskapet i Orkland kommune har i dag vedtatt å erstatte tidligere påbud om bruk av munnbind (30.12.2020) med en anbefaling om bruk av munnbind på steder der det er vanskelig å holde avstand. 

For OIF Håndball betyr dette at trenere og lagledere fra nå av slipper å benytte munnbind ved treninger (og forhåpentligvis snart kamper) i Orklahallen.

Smittevernsprotokollene som gjelder OIF Håndball - og ligger nederst på denne siden - oppdateres ift ovennevnte.

 

18.01.2021 

Ref. dagens melding fra myndighetene vedr. lettelser i Covid-restriksjonene ift. innendørsidrettene. Det åpnes nå for å trene med nærkontakt igjen for barn/ungdom (under 20 år). 

OIF Håndball har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Orkland - Orklahallen åpnes igjen for trening for barn/ungdom f.o.m. tirsdag 19/1-2021.

Gjeldende treningsoppsett/-tider for mini-/aldersbestemte lag i OIF Håndball aktiveres derfor fra ovennevnte dato (19/1). (Ligger under valget "Treningstider") 

Det foreligger fortsatt en anbefaling at man ikke skal krysse kommunegrenser unødvendig, dette får da følger for trening G16 (spillere fra Skaun). 

Alle kamper i januar 2021 er avlyst/utsatt. I følge dagens melding vil det komme en ny vurdering ila januar (neste uke?) når kamper kan igangsettes igjen.

Husk påbudet om bruk av munnbind, dette påbudet er forskriftsfestet av Orkland kommune og er nå videreført – i første omgang t.o.m. 3. februar 2021. 

Ksr og Msr må nok en gang vente på å komme i gang med innendørstreninger, også her kommer det en ny vurdering i slutten av januar.

 

03.01.2021

Ref .regjeringens pressekonferanse i kveld der man anbefaler bl.a. at alle organiserte idrettsaktiviteter utsettes til etter 18.  januar.

Leder i håndballavdelingen har vært i kontakt med kommuneoverlege Jimmy Wikell i kveld, og han ønsker at vi følger anbefalingen.

Derfor er all håndballaktivitet for OIF Håndball satt på pause f.o.m. mandag 4/1-2021. Kommer tilbake med info når vi nærmer oss oppstart igjen, forhåpentligvis kan vi starte opp igjen mandag 18/1-2021.

Trist, men det er ingen annen utvei slik smittesituasjonen er pt.

 

30.12.2020

Som sikkert flere har fått med seg så har Orkland kommune i dag 30.12.2020 vedtatt en forskrift der noe av innholdet også påvirker OIF Håndball.

Dette gjelder da først og fremst bruk av munnbind. Ut over dette foreligger det for tiden ingen restriksjoner som medfører at lagene ikke kan trene som normalt fra mandag 4. januar 2021.

Her er endringene som gjelder fra 31.12.2020 og inntil videre;

 • Alle som skal inn i Orklahallen skal benytte munnbind. Dette er et påbud.
 • For utøvere (les; spillere) gjelder ikke dette under selve håndballtreningen/-kampen.
 • Trenere/lagledere skal alltid benytte munnbind, det samme gjelder evt foresatte til minispillere, sjåfører m.fl.
 • Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan benytte munnbind.

Smittevernprotokollene på hjemmesiden er oppdatert slik at disse inneholder de nye forskriftsendringene/påbudene.

Når det gjelder terminfestede kamper i januar så kommer det nok noen restriksjoner fra våre nabokommuner, Trondheim kommune m.fl. som medfører utsettelser/avlysninger. Dette gjelder først og fremst f.o.m. 13 år og eldre.

 

20.11.2020:

Tilskuertall ved kamper i Orklahallen;
Det er svært krevende for OIF Håndball å være ansvarlig og følge opp restriksjonen på maks 50 personer (spillere + publikum) til stede ved kamper i Orklahallen. Det er mange som ønsker å se kamper fra tilskuerplass, men dessverre er det plass til kun ytterst få. Dette skaper store utfordringer for klubben.

OIF Håndball har derfor besluttet å stenge klubbens kamparrangementer i Orklahallen for publikum, unntatt for bortelagets sjåfører (maks 5 personer).
Det betyr at det heller ikke vil være tilgang på kiosk.

Det vil fortsatt være behov for arrangementsstab til stede under kampene, bl.a for å vaske kontaktpunkter, samt for å se til at tribunen er tilnærmet tom for folk. 

Ovennevnte settes i verk fom mandag 23. november 2020 og gjelder i første omgang ut kalenderåret 2020. 

Vi beklager dette, men slik situasjonen er nå så finnes det ingen annen løsning på denne utfordringen.

Orkland Energi Julecup 2020;
Til informasjon så er den tradisjonsrike juleturneringen Orkland Energi Julecup som arrangeres i Orklahallen 3.juledag avlyst.
OIF Håndball har ingen mulighet til å gjennomføre en slik turnering i år. Og som «alt annet» i 2020, avlysningen skyldes Covid-19.

 

 

13.11.2020: 

Retningslinjene for treninger og kamparrangementer i Orklahallen er nå oppdatert (ligger lenger ned på denne sida) etter de nyeste sentrale fortolkningene(!) av øvre grense for maks antall personer på baneflatene i Orklahallen.

Orklahallen er en flerbanehall, noe som gjør dette ekstra utfordrende. 

Verdt å merke seg for alle;

 • Gjeldende maks grense for antall personer pr. baneflate er nå 50. Fortsatt gjelder grensen på maks 20 spillere pr gruppe, men det kan være flere grupper pr. baneflate så lenge gruppene holdes adskilte.
 • Ovennevnte gjelder også minilagene, tallet 50 inkluderer spillere og foresatte (disse spillerne har mulighet til å ha med seg maks 1 foresatt)
 • Ved aldersbestemte kamper på bane 1 så gjelder nå tallet 50, dette inkluderer spillere og tilskuere. Trenere, lagledere, dommere og arrangementstab kommer i tillegg. Det igjen betyr at tilskuertallet pr. kamp avgjøres etter hvor mange spillere som er påført kampkortet, arrangøransvarlig i OIF Håndball har siste ordet når det gjelder dette.

Som dere ser, ikke enkelt å manøvrere i dette landskapet. Vi gjør så godt vi kan for å holde hjulene i gang på alle fronter i en svært utfordrende tid.

 

 

10.11.2020:

Jfr pressemelding fra NHF sentralt mandag 9/11 er nå tidligere stoppvedtak erstattet av at den enkelte region vurderer hvor det er mulig å gjenoppta lokal kampaktivitet, da basert på de ulike kommunale restriksjoner.

NHF Region Nord - som OIF Håndball tilhører - er den største håndballregionen i Norge og består av 94 kommuner der det pr i dag er 10 kommuner som har stengt sine idrettshaller for kamper og/eller treninger.

NHF Region Nord har i tråd med ovennevnte besluttet å gjenoppta lokal kampaktivitet for barne- og ungdomshåndball fom onsdag 11/11-2020 i de kommunene der det er mulig, dvs i kommuner som har sine idrettshaller åpen for treninger og kamper.

Beslutningen baserer seg på råd fra både politisk ledelse, helsemyndigheter og idretten - med et klart overordnet ønske om å gjøre det som er mulig for skjerme barne- og ungdomsidretten fra en evt stenging.

Pt er smittetrykket i Orkland kommune lavt, men det er ingen grunn til å slippe ned skuldrene av den grunn. Når nå kampaktiviteten gjenopptas så har vi alle et ekstra ansvar for å følge gjeldende smitteråd og protokoller for treninger og kamper. Disse er tidligere utsendt til OIF-trenere/lagledere, og finnes oppdatert nedenfor på denne siden.

Gjør oppmerksom på at maks antall publikummere i Orklahallen nå er 50 personer.

Inneværende sesong er stort sett alle OIF-lagene – med noen få unntak – satt opp i lokale serier, dvs. motstanderne er fra Orkland eller fra nærliggende kommuner. Det er derfor viktig å følge med hva som skjer i våre nabokommuner.

Pt kjenner vi ikke til at våre nabokommuner har innført restriksjoner verken for trening/kamp eller ut-/innreise, men dette bildet kan raskt endre seg.

 

 

5.11.2020:

Som alle kjenner til så eskalerer Covid-smitten i Norge jfr budskapet på dagens pressekonferanse. Spesielt gjelder dette de større byene, men også mindre lokalsamfunn har fått utbrudd i noen «klynger».

Det er allerede flere kommuner som har varslet strengere tiltak lokalt, hvorav stengte idrettshaller evt. konkurranseforbud er høyst aktuelt. 

Vi som holder til i Orkland kommune er ikke der pt, og det er svært viktig at vi alle bidrar til at smittetallene holdes så lave som overhodet mulig. 

Den nasjonale situasjonen er svært uoversiktlig og Norges Håndballforbund (NHF) har et sterkt behov for å skaffe seg en bedre oversikt over situasjonen i de ulike kommunene de kommende dagene. 

NHF har derfor besluttet å innstille all aldersbestemt kampaktivitet f.o.m fredag 6. november t.o.m. tirsdag 10. november 2020. 

For OIF-lagene så betyr dette i klartekst at alle kamper innstilles fram til ny informasjon kommer fk mandag.
_____

NB1! Pt er det ingen restriksjoner på håndballtreninger, disse kan derfor gå som oppsatt og etter de gjeldende smittevernsprotokoller. 

NB2! De nye retningslinjene presentert på dagens pressekonferanse tilsier at publikumsgrensen i Orklahallen uansett må reduseres fra 70 til 50.
Gjeldende protokoller for OIF Håndball - som ligger på denne siden - er oppdatert i henhold til ny publikumsgrense.