Håndball » Covid-19

Covid-19

På denne siden ligger informasjon angående den pågående Covid-19-situasjonen.

 

15.08.2021

Oppdaterte smittevernsprotokoller/retningslinjer for OIF Håndball gjeldende f.o.m. mandag 16/8-2021.

21.06.2021

Her er smittevernsprotokoll gjeldende for OIF Ksr og Msr – oppdatert pr. 18. juni 2021.

Denne gjelder for treninger og evt. treningskamper f.o.m. dd og ut august. Kommer nok en ny versjon som gjelder f.o.m. september. Forhåpentligvis er da alle vaksinert. 

Merk spesielt det som står om monitorering, dvs. måling av kroppstemp. Ksr har gjort dette til fast rutine. Når Msr starter opp etter sommerferien må disse rutinene også gjennomføres av disse. Kommer tilbake hvordan vi skal håndtere dette.

 

19.02.2021

OIF Håndball må dessverre – 2.året på rad -  avlyse den tradisjonsrike avslutningsturneringen for mini- og 10-årsspillere – Orkla Sparebank Mini- og 10-årsturnering – som var planlagt til lørdag 13.mars 2021 i Orklahallen.

OIF Håndball har foretatt en vurdering av turneringsgjennomføringen, og slik restriksjonene er akkurat nå  - inkludert dagens melding fra regjeringen om spill kun mot lag fra egen kommune, og få lettelser rundt å slippe inn publikum/foresatte - vil det ikke være mulig å arrangere en slik stor turnering. 

Vi beklager dette, men håper å komme sterkere tilbake høsten 2021.

 

16.02.2021

Som alle kjenner til så er idretten underlagt veldig strenge Covid-restriksjoner.

Håndball er intet unntak, snarere tvert imot – håndballidretten har sannsynligvis de strengeste smittvernsprotokollene av samtlige idretter. 

Uansett lokalt smittetrykk og hvor i Norge Rema 1000 Håndballskole gjennomføres, så er det de nasjonale retningslinjene som gjelder pt.

Det betyr blant annet at deltakere fra flere klubber ikke kan blandes/settes i samme gruppe - selv om deltakerne tilhører samme kommune, går på samme skole etc.

Påmeldte deltakere til Håndballskolen på Orkanger kommer fra flere klubber i Orkland kommune. 

Vi er kjent med at regjeringen har varslet ny pressekonferanse i slutten av inneværende uke der blant annet barne- og ungdomsidretten er tema. Om det kommer lovnader om lettelser eller ikke, er på nåværende tidspunkt ikke kjent. 

Vi som arrangør ønsker ikke å ta sjanser som medfører smitterisiko for verken deltakere eller instruktører, og etter en totalvurdering må vi dessverre avlyse Rema 1000 Håndballskole på Orkanger 22.-24. februar 2021.

Til orientering så har vi rådført oss med kommuneoverlegen i Orkland før avgjørelsen ble tatt. 

Vi beklager sterkt at vi er nødt til å gå til det skritt å avlyse, men lover å komme tilbake med et Håndballskoletilbud straks vi får mulighet.

 

03.02.2021  

Formannskapet i Orkland kommune har i dag vedtatt å erstatte tidligere påbud om bruk av munnbind (30.12.2020) med en anbefaling om bruk av munnbind på steder der det er vanskelig å holde avstand. 

For OIF Håndball betyr dette at trenere og lagledere fra nå av slipper å benytte munnbind ved treninger (og forhåpentligvis snart kamper) i Orklahallen.

Smittevernsprotokollene som gjelder OIF Håndball - og ligger nederst på denne siden - oppdateres ift ovennevnte.

 

18.01.2021 

Ref. dagens melding fra myndighetene vedr. lettelser i Covid-restriksjonene ift. innendørsidrettene. Det åpnes nå for å trene med nærkontakt igjen for barn/ungdom (under 20 år). 

OIF Håndball har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Orkland - Orklahallen åpnes igjen for trening for barn/ungdom f.o.m. tirsdag 19/1-2021.

Gjeldende treningsoppsett/-tider for mini-/aldersbestemte lag i OIF Håndball aktiveres derfor fra ovennevnte dato (19/1). (Ligger under valget "Treningstider") 

Det foreligger fortsatt en anbefaling at man ikke skal krysse kommunegrenser unødvendig, dette får da følger for trening G16 (spillere fra Skaun). 

Alle kamper i januar 2021 er avlyst/utsatt. I følge dagens melding vil det komme en ny vurdering ila januar (neste uke?) når kamper kan igangsettes igjen.

Husk påbudet om bruk av munnbind, dette påbudet er forskriftsfestet av Orkland kommune og er nå videreført – i første omgang t.o.m. 3. februar 2021. 

Ksr og Msr må nok en gang vente på å komme i gang med innendørstreninger, også her kommer det en ny vurdering i slutten av januar.

 

03.01.2021

Ref .regjeringens pressekonferanse i kveld der man anbefaler bl.a. at alle organiserte idrettsaktiviteter utsettes til etter 18.  januar.

Leder i håndballavdelingen har vært i kontakt med kommuneoverlege Jimmy Wikell i kveld, og han ønsker at vi følger anbefalingen.

Derfor er all håndballaktivitet for OIF Håndball satt på pause f.o.m. mandag 4/1-2021. Kommer tilbake med info når vi nærmer oss oppstart igjen, forhåpentligvis kan vi starte opp igjen mandag 18/1-2021.

Trist, men det er ingen annen utvei slik smittesituasjonen er pt.

 

30.12.2020

Som sikkert flere har fått med seg så har Orkland kommune i dag 30.12.2020 vedtatt en forskrift der noe av innholdet også påvirker OIF Håndball.

Dette gjelder da først og fremst bruk av munnbind. Ut over dette foreligger det for tiden ingen restriksjoner som medfører at lagene ikke kan trene som normalt fra mandag 4. januar 2021.

Her er endringene som gjelder fra 31.12.2020 og inntil videre;

  • Alle som skal inn i Orklahallen skal benytte munnbind. Dette er et påbud.
  • For utøvere (les; spillere) gjelder ikke dette under selve håndballtreningen/-kampen.
  • Trenere/lagledere skal alltid benytte munnbind, det samme gjelder evt foresatte til minispillere, sjåfører m.fl.
  • Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan benytte munnbind.

Smittevernprotokollene på hjemmesiden er oppdatert slik at disse inneholder de nye forskriftsendringene/påbudene.

Når det gjelder terminfestede kamper i januar så kommer det nok noen restriksjoner fra våre nabokommuner, Trondheim kommune m.fl. som medfører utsettelser/avlysninger. Dette gjelder først og fremst f.o.m. 13 år og eldre.

 

20.11.2020:

Tilskuertall ved kamper i Orklahallen;
Det er svært krevende for OIF Håndball å være ansvarlig og følge opp restriksjonen på maks 50 personer (spillere + publikum) til stede ved kamper i Orklahallen. Det er mange som ønsker å se kamper fra tilskuerplass, men dessverre er det plass til kun ytterst få. Dette skaper store utfordringer for klubben.

OIF Håndball har derfor besluttet å stenge klubbens kamparrangementer i Orklahallen for publikum, unntatt for bortelagets sjåfører (maks 5 personer).
Det betyr at det heller ikke vil være tilgang på kiosk.

Det vil fortsatt være behov for arrangementsstab til stede under kampene, bl.a for å vaske kontaktpunkter, samt for å se til at tribunen er tilnærmet tom for folk. 

Ovennevnte settes i verk fom mandag 23. november 2020 og gjelder i første omgang ut kalenderåret 2020. 

Vi beklager dette, men slik situasjonen er nå så finnes det ingen annen løsning på denne utfordringen.

Orkland Energi Julecup 2020;
Til informasjon så er den tradisjonsrike juleturneringen Orkland Energi Julecup som arrangeres i Orklahallen 3.juledag avlyst.
OIF Håndball har ingen mulighet til å gjennomføre en slik turnering i år. Og som «alt annet» i 2020, avlysningen skyldes Covid-19.

 

 

13.11.2020: 

Retningslinjene for treninger og kamparrangementer i Orklahallen er nå oppdatert (ligger lenger ned på denne sida) etter de nyeste sentrale fortolkningene(!) av øvre grense for maks antall personer på baneflatene i Orklahallen.

Orklahallen er en flerbanehall, noe som gjør dette ekstra utfordrende. 

Verdt å merke seg for alle;

  • Gjeldende maks grense for antall personer pr. baneflate er nå 50. Fortsatt gjelder grensen på maks 20 spillere pr gruppe, men det kan være flere grupper pr. baneflate så lenge gruppene holdes adskilte.
  • Ovennevnte gjelder også minilagene, tallet 50 inkluderer spillere og foresatte (disse spillerne har mulighet til å ha med seg maks 1 foresatt)
  • Ved aldersbestemte kamper på bane 1 så gjelder nå tallet 50, dette inkluderer spillere og tilskuere. Trenere, lagledere, dommere og arrangementstab kommer i tillegg. Det igjen betyr at tilskuertallet pr. kamp avgjøres etter hvor mange spillere som er påført kampkortet, arrangøransvarlig i OIF Håndball har siste ordet når det gjelder dette.

Som dere ser, ikke enkelt å manøvrere i dette landskapet. Vi gjør så godt vi kan for å holde hjulene i gang på alle fronter i en svært utfordrende tid.

 

 

10.11.2020:

Jfr pressemelding fra NHF sentralt mandag 9/11 er nå tidligere stoppvedtak erstattet av at den enkelte region vurderer hvor det er mulig å gjenoppta lokal kampaktivitet, da basert på de ulike kommunale restriksjoner.

NHF Region Nord - som OIF Håndball tilhører - er den største håndballregionen i Norge og består av 94 kommuner der det pr i dag er 10 kommuner som har stengt sine idrettshaller for kamper og/eller treninger.

NHF Region Nord har i tråd med ovennevnte besluttet å gjenoppta lokal kampaktivitet for barne- og ungdomshåndball fom onsdag 11/11-2020 i de kommunene der det er mulig, dvs i kommuner som har sine idrettshaller åpen for treninger og kamper.

Beslutningen baserer seg på råd fra både politisk ledelse, helsemyndigheter og idretten - med et klart overordnet ønske om å gjøre det som er mulig for skjerme barne- og ungdomsidretten fra en evt stenging.

Pt er smittetrykket i Orkland kommune lavt, men det er ingen grunn til å slippe ned skuldrene av den grunn. Når nå kampaktiviteten gjenopptas så har vi alle et ekstra ansvar for å følge gjeldende smitteråd og protokoller for treninger og kamper. Disse er tidligere utsendt til OIF-trenere/lagledere, og finnes oppdatert nedenfor på denne siden.

Gjør oppmerksom på at maks antall publikummere i Orklahallen nå er 50 personer.

Inneværende sesong er stort sett alle OIF-lagene – med noen få unntak – satt opp i lokale serier, dvs. motstanderne er fra Orkland eller fra nærliggende kommuner. Det er derfor viktig å følge med hva som skjer i våre nabokommuner.

Pt kjenner vi ikke til at våre nabokommuner har innført restriksjoner verken for trening/kamp eller ut-/innreise, men dette bildet kan raskt endre seg.

 

 

5.11.2020:

Som alle kjenner til så eskalerer Covid-smitten i Norge jfr budskapet på dagens pressekonferanse. Spesielt gjelder dette de større byene, men også mindre lokalsamfunn har fått utbrudd i noen «klynger».

Det er allerede flere kommuner som har varslet strengere tiltak lokalt, hvorav stengte idrettshaller evt. konkurranseforbud er høyst aktuelt. 

Vi som holder til i Orkland kommune er ikke der pt, og det er svært viktig at vi alle bidrar til at smittetallene holdes så lave som overhodet mulig. 

Den nasjonale situasjonen er svært uoversiktlig og Norges Håndballforbund (NHF) har et sterkt behov for å skaffe seg en bedre oversikt over situasjonen i de ulike kommunene de kommende dagene. 

NHF har derfor besluttet å innstille all aldersbestemt kampaktivitet f.o.m fredag 6. november t.o.m. tirsdag 10. november 2020. 

For OIF-lagene så betyr dette i klartekst at alle kamper innstilles fram til ny informasjon kommer fk mandag.
_____

NB1! Pt er det ingen restriksjoner på håndballtreninger, disse kan derfor gå som oppsatt og etter de gjeldende smittevernsprotokoller. 

NB2! De nye retningslinjene presentert på dagens pressekonferanse tilsier at publikumsgrensen i Orklahallen uansett må reduseres fra 70 til 50.
Gjeldende protokoller for OIF Håndball - som ligger på denne siden - er oppdatert i henhold til ny publikumsgrense.