OIF » Arkiv » 2009 » Kurs i idrett og ledelse

Kurs i idrett og ledelse

02.09.2009 20:05

Svømmeavdelinga inviterer til Kurs i idrett og ledelse 25. og 26. september og 23. og 24. oktober (alle dager fredag og lørdag – så har vi søndag fri). Kurset foregår på Orkanger Ungdomsskole og er gratis.  Påmelding innen 11. september på epost til anne.ove@online.no

Plan for første del, 25. og 26. september:

  • Fredag 25. september starter vi kl. 18.00 og holder på til kl. 21.00.
  • Lørdag 26. september starter vi kl. 09.00 og holder på til ca. kl. 18.00 (inkl. 45-60 min. lunch midt på dagen)

Kurs i idrett og ledelseDet er spesielt viktig å få med så mange som mulig lørdag 26. september, da vi skal se på medlemmet i sentrum, finne fram til hvordan man ønsker at klubben skal være etc.

Alle klubber vi har vært ute i har sagt; "det skulle vært så mange flere her", så om ikke alle har mulighet til å være med alle dager, så prøv i alle fall å få med deg denne dagen!

Presiserer at leder, nestleder og minst halvparten av øvrige styremedlemmer må delta, ellers ønsker vi at trenere, instruktører, foreldre, utøvere over 14 år deltar.

Sett av disse datoene! Påmelding skjer på epost til anne.ove@online.no  innen 11. september. Mer informasjon fås hos Anne Kathrine Angvik.