OIF » Bli medlem

Bli medlem

Vil du være med å støtte opp det gode arbeidet som gjøres i Ulvåsen og i Idrettsparken med å legge tilrette for ulike aktiviteter for både unge og eldre i Orkanger - Bli medlem i OIF

Priser:

Barn:     kr 150,-

Voksen: kr 250,-

Alle som vil være trenere, oppmenn eller ha andre roller i idrettslaget må være medlem i OIF.

Medlemskap kan enten sies opp via Min Idrett eller via e-post til daglig.leder@orkanger-if.no

1. https://mi.nif.no/  (se veiledning  Brukermanual-Min-Idrett.pptx )

Her legger du inn følgende opplysninger om de som skal være medlemmer:

Navn
Fødselsdato (dd.mm.åååå)
Gateadresse, postnummer og poststed
Mailadresse
Mobilnummer

Velg Orkanger IF som idrettslag og velg deretter hvilke idrett dere skal være medlemmer av. Du kan velge flere av idrettene hvis du ønsker det.

 

2. Via skjema