OIF » Hedersbevisninger » Æresmedlemmer i Orkanger IF

Æresmedlemmer i Orkanger IF

23.06.2013 21:57

Orkanger IF har utnevnt åtte æresmedlemmer:

Johan Evjen (Sainnen)
Ellen Sofie Olsvik
Åge Jønsberg
Olav Gravråk
Andreas Helbæk sj
Jenny Berg - 2001
Øyvind Togstad - 2011
Rudolf Larsen - 2013