OIF » Referat » Møtereferater » Innkalling styre- og avdelingsmøte 11. september 2008

Innkalling styre- og avdelingsmøte 11. september 2008

28.08.2008 08:52

På grunn av arbeidet til ”Visjonsutvalget for Nedre Rømme, Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen” blir avdelingsmøtet iflg. Tidligere møteplan flyttet til torsdag 11. Sept. Kl. 18.00, Rådhuset. Sakliste .....

Saksliste:

  1. Medlemsoversikt
  2. Hjemmesida
  3. Materiallister/forsikringer
  4. Orientering om ”Visjonsutvalget” sitt arbeid (neste møte 16.09)
  5. Situasjonen vedr. utbygging på Nedre Rømme
  6. Skisse for nytt dusj-, garderobe og tribuneanlegg
  7. Ny aksjon ”Løype for folket” – ny løypemaskin til Ulvåsmarka.
  8. Ref.sak: Søknad til Orkdal kommune om overtakelse av drift- og
    vedlikehold av Ulvåsveien og parkeringsplassen ved Ulvåshytta (vedlagt)