OIF » Stikomité » Historiske steder

Historiske steder


Lysthusflata.

29.03.2009  Historiske steder

Rundt forrige hundreårsskifte og fram til siste verdenskrig var Lysthusflata ei åpen flate. Her var det til og med ei lita hytte og et oppdemt tjern. Sikkert et meget hyggelig sted for familien Richter, som pleide å ha koselige sammenkomster her med slekt og venner.

Les mer…

Kullmiler.

12.11.2008  Historiske steder

På mange steder i Ulvåsmarka kan vi se tufter etter kolmiler, eller kullmiler. En del er svært tydelige, andre må det et mer erfarent øye til for å registrere at her har det vært en kullmile, - her har det foregått kullbrenning.

Les mer…


Raudhåmmårn

20.10.2007  Historiske steder

Høyden over havet er 300 m. Et Orkanger i rask forandring ligger under føttene våre. Utsikten er stor og vid både mot fjellene i syd og i vest. Tavla gir informasjon om navn på fjell. På en kort orientering som dette, er det umulig å gi en utfyllende historisk skildring...

Les mer…

Rømmesmyra.

21.09.2007  Historiske steder

Navnet forteller oss at gårdene Rømme hadde felles eiendommer her oppe, i det som kalles ”Rømme felles".

Les mer…


Sommerhølet.

20.05.2007  Historiske steder

Sommerhølet - Sommerhullet - er egentlig ei skikkelig blautmyr med en svart myrdam som er i ferd med å gro igjen. Lite interessant altså. Men hvorfor heter det Sommerhølet (med tjukk l)? Forklaringa ligger mange, mange år tilbake.

Les mer…

Torvstrømyra.

20.10.2006  Historiske steder

På myra kan vi tydelig se at det har vært gravd mye, - det er mange "torvtak". Før i tida var det vanlig at bøndene "tok torv" som de laget strø av til bruk i fjøset.

Les mer…