28.11.2010 - Turn

KJØP OG SALG AV BRUKTE TURNKLÆR

Mange har gitt uttrykk for at de er interessert i å kjøpe fint brukte turnklær som barna fort vokser ut av, og vi oppfordrer om å melde fra dersom dere har noe dere vil selge.

Send en e-post til Kari.fossvoll@live.no dersom du vil kjøpe turnklær, eller har noe du vil selge.

Nå har vi en turndrakt, de går fort unna, førstemann til mølla :-)