OIF-Anlegg » Styret

Styret

Org.nr. 976431618

Postboks 145.

7300 Orkanger.

 

 

Knut Arve Steen

Leder
OIF Anlegg

Hälleforsgata 13, 7300 Orkanger
976 12 910
anlegg@orkanger-if.no
 

Anders Rotstigen Skjøld

Daglig leder
Epost: Daglig.leder@orkanger-if.no
Telefon: 97 50 93 54

7300 Orkanger
androt88@gmail.com

 

Atle Østhus

Styremedlem
OIF Anlegg

Evjenslykkja 4, 7300 Orkanger
901 83 233
atle.oesthus@hotmail.com
 

Grethe Vullum


Styremedlem - ansvar klubbhus

Kaares gate 26, 7300 Orkanger
916 24 304
gv.priv@online.no