Svømming » Ledige Stillinger » Ledig Stilling som Hovedtrener i Svømmeavdelingen

Ledig Stilling som Hovedtrener i Svømmeavdelingen

08.09.2021 19:48

 

Orkanger IF, svømmeavdelingen søker Hovedtrener med snarlig tiltredelse.


Svømmeavdelingen har i dag om lag 40 aktive svømmere fordelt på tre treningsgrupper. Dette er utøvere fra nybegynner etter svømmekurs, og opp til erfarne deltakere som har vært med noen år. De fleste av våre utøvere rekrutteres videre etter at de har fulgt vår svømmeopplæring som følger Norges Svømmeskoles metodikk.

Svømmeavdelingen er en godt etablert avdeling som er en del av Orkanger Idrettsforening. OIF er distriktets største fleridrettslag, og har om lag 2000 medlemmer.

Hovedtrener i Orkanger IF svømmeavdeling vil primært ha ansvar for A gruppen. I tillegg må det påregnes deltagelse i planleggingsarbeid mht. klubbens sportslige aktivitet og utvikling. I ansettelsen vil vi legge vekt på følgende:

 • Praktisk erfaring som trener
 • Formell kompetanse
  • Minimum Trener 1 (ved behov kan etterutdanning tas underveis).
  • Fordel med egen erfaring fra konkurransesvømming
  • Kan arbeide selvstendig og tar initiativ
  • Tydelighet og systematisk jobbing
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Arbeidssted er i hovedsak i Orklandbadet. I tillegg kommer deltakelse på stevner i Midt-Norge, noen større nasjonale stevner og andre aktuelle arrangement som LÅMØ og UM/NM. Det kan også påregnes noe arbeid i forbindelse med treningsleir/samlinger. Arbeidstid vil variere gjennom året. Fast arbeidstid i skoleåret vil være ca. 8 timer pr uke med ledelse av svømmetreninger. Treningene går på ettermiddag/kveld mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. I tillegg kommer stevner og treningssamlinger. Til sammen et omfang tilsvarende ca. 20 – 30 % stilling. Det er muligheter for tilpasning etter kapasitet og kompetanse. Vi er også åpen for at stillingen kan fylles av et trenerteam. Stillingen lønnes etter avtale, timelønnsats fastsettes ut ifra erfaring og kompetanse. Du må være over 18 år, førerkort for bil er en fordel. Du vil være en del av Svømmeavdelingens styre og rapporterer til dette.

Ved ansettelse kreves politiattest og gyldig livredningsprøve. Livredningsprøven dekkes av klubben.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Styreleder Elena Selbekk elilasandra@gmail.com eller telefon 952 22 455 (etter kl.16).

Søknad med CV sendes Styreleder elilasandra@gmail.com.