OIF


Viktig informasjon

05.03.2020  OIF

Dersom utøver, trener, lagleder eller foreldre har oppholdt seg i områder med pågående spredning av koronavirus, eller har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med coronavirus de siste 14 dager så skal disse ikke møte opp på aktivitet i OIF.

Les mer…

Samarbeid med Orkdal Gjenvinning AS

11.02.2020 

Har du gammelt metallavfall du ønsker å bli kvitt?

Les mer…


Årsmøte 2020

28.01.2020  OIF

Innkalling til årsmøte

Les mer…

Ny lovnorm for Orkanger IF per 01.01.2020

28.01.2020  OIF

Idrettstinget som er NIFs høyeste myndighet har på Idrettstinget 2019 vedtatt en rekkeendringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. Hovedstyret i Orkanger IF har derfor oppdatert lovnormen i tråd med dette (Styresak 36/19 på styremøte 12.12.2019)

Les mer…


Bli medlem i Orkanger IF - Enklere innmelding

18.12.2019  OIF

Norges Idrettsforbund (NIF) har pålagt alle idrettslag å registrere sine medlemmer i et elektronisk medlemsregister godkjent av NIF, Orkanger IF har valg å løse dette ved å bruke KlubbAdmin, som er utviklet av NIF.

Les mer…Idrettsmerke 2019

05.09.2019  OIF

Ta Idrettsmerke Orkanger 2019

Les mer…