Banekalendere

 

Kalendere legger ned på siden

Leiepriser OIF's baner;

 

Orkla Shipping Arena (11'er gressbane)

Leie pr. time kr 750,- for full bane

Leie kamp kr 2000,-

Evt. garderobeleie kommer i tilegg

 

Wåtland Kran & Transport Arena (11'er gressbane)

Leie pr time kr 500,- for full bane

Leie kamp kr 1200,-

Evt. garderobeleie kommer i tillegg

 

Bankløkka (7'er kunstgress)

Leie pr. time kr 400,-

Leie kamp kr 1000,-

Evt. garderobeleie kommer i tillegg

 

*Leie pr. påbegynt time

 

Garderober

800 kr pr. kamp (alle garderober, garderober er tilgjengelig 60 min før kampstart)

300 kr pr trening (en garderobe)

 

Bankløkka

Orkla Shipping Arena 

Wåtland Kran Arena 

 

Klikk her for å åpne banekalenderen for Orkla Maskin Arena

 

Klikk her for å åpne banekalenderen for Orkla Kunstgress