25.02.2010 - Ulvåshytta

Årsmelding for Ulvåshytta år 2009.


Orkanger Idrettsforening          Ulvåshytta    

Årsmelding for Ulvåshytta år 2009

Orkanger Idrettsforening

Styret:

Leder:   Stig Mjønes   Styremedlem: Jens Olsen

Kasserer:  Eva Akselsen   Styremedlem: Terje Staveli

Sekretær:  Anne Løkstad   Styremedlem: Osvald Eggen

Styremedlem: Arne Ebbesen  Styremedlem: Iren Olsen Poort

Styremøter:

Styret har avholdt 8 møter og behandlet 33 saker.

Drift:

Styret har i 2009 fungert som tidligere og det er ingen vesentlige endringer i ansvarsoppgavene. Terje har sørget for at de pålagte vannprøvene er tatt, samt oppfølging av avtale om septikktømming 2 ganger i året. Anne har hatt ansvar for utleie av hytta, og Iren har hatt ansvar for innkjøp og oppfølging av kjøkken, og salg på søndager. Ellers har Osvald, Jens og Arne sørget for at hytta er godt vedlikeholdt ute som inne.

Det siste året ble hytta utleid mot betaling 23 ganger. Oif-avdelingene har benyttet hytta 18 ganger, mens skoler og barnehager har hatt 45 dager i Ulvåsen. I skisesongen låner ski-avd. hytta på tirsdagskveldene, for sosiale sammenkomster etter treningene.

I følge regnskap 2009 viser tallene at hytta drives godt. Styret finner det gledelig at vi kan bidra til ulike aktiviteter Ulvåsmarka og investeringer i hytta, se oppfølging av styrevedtak.

Oppfølging av styrevedtak:

Styret vedtok i januar 09 å kjøpe inn snøfreser. Dette ble ordnet av Jens og Arne. Vi håper at snøfreseren kommer til nytte i perioder med mye snø. Orkanger pensjonistforening, ønsket å holde Ulvåshytta åpen i påskedagene, og dette ble gjennomført med stor suksess. Mange fant veien til hytta disse dagene, et positivt tiltak fra pensjonistene. Utskifting av kjøleaggregat til kjølehjørnet har vært på planen over lang tid. I mai holdt ikke aggregatet lenger nødvendig temperaturen. Osvald kontaktet Marit Høiseth, som sørget for at noen frivillige fra Yit skiftet aggregatet. Nå fungerer det forhåpentligvis i mange år til. Stikomiteen henvendte seg til styret i oktober ang. plassering av gapahuk i området rundt Ulvåshytta, og ønsket at styret skulle uttale seg om hvor det var mest hensiktsmessig å plassere den. Styret stiller seg meget positivt til tiltaket da vi ser behovet for en gapahuk til skoler og barnehager som er flittig brukere av området.

Ellers har våre vaktmestre sørget for at peisen har blitt malt. Flere gamle ski og bilder osv har også blitt hengt opp på veggene.

Iren, som dette året tok over som husansvarlig, sørget for at kjøkken ble vasket, lyskuplene i taket ble rengjort, og tok kontakt med ISS, som behandlet skifergulvet i hytta. Hytta ble da klar for utleie.

Oif-ski har anskaffet hjertestarter der styret bidro med kr. 2000,- av en kostnad på kr. 10 000,-. Hjertestarteren skal i utgangspunktet ligge i Ulvåshytta.

Andreas Helbæk har også i år deltatt på styremøtene da han fikk ansvar for Ulvåshyttas hjemmeside og artikler i Orkanger-idrett.

Anne Løkstad, sekretær