27.02.2012 - Ulvåshytta

Årsmøte i Ulvåshytta 22.02.2012.

Avdeling

16 Ulvåshytta ÅRSMØTET 2012

Dato

22. februar 12 Kl. 20 – 21 Sted: Ulvåshytta

Tilstede

Jens Olsen, Stig Mjønes, Anne Løkstad, Brit Berg, Eva Akselsen, Arne Ebbesen, Andreas Helbæk

Meldtfravær

Terje Staveli. Osvald Eggen

Ikke møtt


Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

Vedtak

1

Godkjenning av innkalling og sakliste:.

Innkalling og sakliste ble godkjent

2

Valg av møteleder og sekretær og underskrivere av protokollen:

Stig Mjønes ble valgt til møteleder og Anne Løkstad til sekretær for møtet. Brit Berg og Eva Akselsen ble valgt til å skrive under møteprotokoll.

3

Godkjenning av fremmøte representanter.

Alle er godkjente. 7 tilstedet.

4

Årsmelding: den ble delt ut og opplest.

Årsmelding ble godkjent og legges fram for Hovedlaget.

5

Regnskap: Hovedpostene i regnskapet ble lagt fram, gjennomgått og kommentert.

Årsmøtet har ingen innvendinger mot det framlagte regnskapet.

6

Budsjett for 2010:

Budsjett ble lagt fram til orientering og kommentert.

7

Valg:

Valgkomiteen som har bestått av leder Birte Mjønes og Iren Olsen, la fram følgende forslag:

Vi takker Terje Stavelig for jobben han har gjort i styret.

Leder:  Stig Mjønes        Gjenvalgt

Styremedl.:  Osvald Eggen   Gjenvalgt

       "     Jens Olsen        Gjenvalgt

Sekretær:   Anne Løkstad     Ikke på valg

Kasserer:  Eva Akselsen     Ikke på valg

Styremedl.: Brit Berg           Ikke på valg

Styremedl.:  Arne Ebbesen    Ikke på valg

Valgkomite: Iren Olsen Poort Gjenvalg

Terje Staveli, ny

Brit Berg Eva Akselsen

Årsmelding for Ulvåshytta år 2011

Orkanger Idrettsforening

Styret:

Leder: Stig Mjønes Styremedlem: Jens Olsen

Kasserer: Eva Akselsen Styremedlem: Terje Staveli

Sekretær: Anne Løkstad Styremedlem: Osvald Eggen

Husansvarlig: Brit Berg Styremedlem: Arne Ebbesen

Styremøter:

Styret har avholdt6 møter og behandlet 30 saker.

Utleie:

*Utleie mot betaling: 33 ganger

*Lånt av bhg./skoler: 26ganger

*Avdelinger i OIF: 16 ganger

*OIF-ski leier hytta hver tirsdag i sesongen.

Drift:

Styret har i 2011fungert som tidligere og medlemmene hatt de sammen oppgavene som tidligere.

Leder Stig Mjøneser med på møter i hovedlaget og sørger for at styret blir informert om hva somskjer der.

Eva holder styr påregnskapet, som også viser at hytta drives godt. Dette gjør at styret for Ulvåshytta kan bidraøkonomisk til ulike aktiviteter både i Ulvåsmarka og det er muligheter for ulikeinvesteringer i hytta.

Brit Berg haransvar