16.04.2008 - Ulvåshytta

Årsmøte mandag 25.februar 2008.

Ulvåshytta holdt sitt ordinære årsmøte i hytta mandag 25. februar.

Årsmelding o regnskap viser at også 2007 var et svært godt år for hytta. Besøkstallene på søndagene er stort, og stadig flere ønsker å leie hytta i forbindelse med private festligheter.

Det er også meget gledelig å konstatere at interessen blant barnehager og skoler for å benytte Ulvåsområdet og hytta er minst like stor som før.

Valget gav følgende resultater:

Leder, valgt for to år:         Stig Mjønes, ny
Styremedlem, for to år:      Terje Staveli, gjenvalg
Styremedlem, for to år:      Osvald Eggen, gjenvalg
Styremedlem, for to år:      Jens Olsen, gjenvalg
Styremedlem, for ett år:     Ola Fossvoll, tidl. leder

Valgkomité for ett år:         Andreas Helbæk, ny, leder
                                       Tordis Svensson, gjenvalg
                                       Per Opøyen, gjenvalg

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:
Kasserer:                         Marit Krovoll Høiseth
Sekretær:                        Anne Løkstad
Styremedlem:                   Arne Ebbesen  

Valgene blir ikke gyldige før etter OIF sitt årsmøte. 


Før årsmøtet hadde styret et kort møte der det bl.a. ble vedtatt å markere 10-årsjubileet for hytta ved å invitere alle de som i løpet av disse ti åra har vært kjøkkenansvarlig på søndagene. Tidspunkt for festen: Fredag 11.april kl.19.00.