24.03.2009 - Ulvåshytta

Fra styremøtet 23.03.2009.

I tillegg til styrets medlemmer var også Marit Krovoll Høiseth og Ola fossvoll invitert.

Fra saklista:

Kjøleskapet

Møtedager resten av 2009.

Kjøleskapet i hytta har lenge fungert dårlig. Det vil bli satt i stand i løpet av våren.
Rengjøring av skifergolvet blir i år som i fjor satt bort til et rengjøringsfirma. Det må gjøres umiddelbart etter den siste åpningssøndagen, den 26.april. Må gjøres før hytta blir utleid til konfirmasjoner, barnedåp og bryllup seinere på våren.
Påskeåpent. Orkanger Pensjonistforening vil også i år sørge for å betjene hytta påskedagene. Hytta blir altså åpen skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag. Det er et tiltak vi setter stor pris på!
Møtedager resten av 2009: Mandag 4.mai, mandag 17.august, onsdag 7.oktober og onsdag 18.november.
Alle møtene starter kl.19.00.

Etter møtet ble det servert kaffe og bløtkake. Under kaffen ble Marit og Ola overrekt blomster med stor takk for mange års arbeid i og for Ulvåshytta.

Olav Gravråk Og Magnar Fandrem møtte også opp. For anledningen representerte de veteranene i Trondhjems Turistforening (TT), og hadde med gaver og takk for at de fikk komme til åpen hytte her i Ulvåsen. I de siste årene (3?) har de arrangert en skitur i Ulvåsmarka, og de setter stor pris på å få komme inn i hytta og kjøpe kaffe og vafler.