21.10.2007 - Ulvåshytta

Fra styremøtet i Ulvåshytta 16.oktober 2007.


Til stede var: Ola Fossvoll, Arne Ebbesen, Osvald Eggen, Jens Olsen, Terje Staveli, Anne Løkstad og Andreas Helbæk.
Meldt forfall: Marit Krovoll Høiseth.

* Økonomien er meget bra også etter fullendt arbeid nede i kjelleren: Ca 57.000kr på kontoen.
* Drifta går fremdeles godt. Tilfredsstillende søndagsbesøk, mye utlån av hytta.
* Drikkevannskontrollen (Mattilsynet) sier at vannet er fint, men litt hardt. Renseanlegget fungerer perfekt.
* Utomhus er alt i orden. Det er ønskelig med fjerning av en del småkratt som vokser fort opp. Likedan bør småkratt på taket fjernes. Terje ordner dette.
* Det er ønskelig med mer utelys foran hytta. Terje arbeider med saken, og legger fram et forslag på fellesmøtet 31.oktober.
* Utvidelse av Ulvåsveien og parkeringsplassen er i full gang. Arbeidet vil koste 535.000kr. Kommunen har bevilget 500.000kr til dette. De resterende 35.000kr bør dekkes av de direkte interesserte avdelinger. O-avd. har allerede bestemt å bevilge 5.000kr. For Ulvåshytta har dette arbeidet stor betydning, og vil bidra med 10.000kr. Skulle det oppstå problemer med finansieringa av arbeidet, vil vi ta opp saken på nytt for eventuelt å bevilge mer.
* Det er sendt ut innkalling til fellesmøte onsdag 31.oktober kl.19.00. Det holdes to såkalte fellesmøter (vår og høst) mellom styrene i skiavdelinga, orienteringsavdelinga, veikomitéen og styret i Ulvåshytta. Arrangementene går på omgang, denne gangen har o-avdelinga ansvaret.