20.09.2012 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet 03.05.2012

REFERAT FRA STYREMØTE

 

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

3. mai 2012         Kl. 19.00 – 21.00                  Sted: Ulvåshytta

 

Tilstede

Arne Ebbesen,  Stig Mjønes, Brit Berg, Eva Akeselsen,  Anne Løkstad

Meldt fravær

 Osvald Eggen og Jens Olsen

Ikke møtt

 

 

 

 

 

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

 

Vedtak

13/12

 

Referat fra siste møte gjennomgått

Stig ref. fra møte i hovedstyret 18. april 12

Godkjent

14/12

Orkanger Idrett ønsker innspill ang. aktivitet i Ulvåshytta. Innlegg sendes til Marit Mjøen.

Styret gikk gjennom hva som kunne være aktuelt å ha med i Orkanger Idrett.

Stig har ansvar for dette.

15/12

Søndagsåpen hytte fra høsten 2012 er 26. august og siste søndag før sommer en er: 28. april 2013.

Ansvar for dette er Britt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Første styremøte til høsten er.: TORSDAG 16 AUGUST kl. 19.00 i Ulvåshytta.

 

 

 

Anne Løkstad

sekretær