08.02.2006 - Ulvåshytta

Referat fra styremøte i Ulvåshytta 01.02 2006 .

Sakliste: 1. Informasjoner.

             2. Forberedelse til årsmøtet mandag 27.februar.

             3. Utleie til private.

             4. Arbeidet i hyttekjelleren.

             5. Nye priser.

     


Møtereferat fra styret i Ulvåshytta onsdag 01.februar 2006 holdt på Ola Fossvolls kontor kl.18.00.

Til stede:            Ola Fossvoll, Arne Ebbesen, Anne Grethe   Knudsen og Andreas Helbæk.

Meldt forfall:      Marit Krovoll Høiseth. Terje Staveli, Osvald Eggen og Per Opøyen.

 

      Sak 2/2006: Informasjoner.

             OIF´s styre har bestemt at avdelingene (inkl. Ulvåshytta) refunderer utgiftene til regnskap og revisjon. Dette blir tatt inn i budsjettet.

Sak 3/2006:      Forberedelse til årsmøtet mandag 27.februar.

  a) Årsmelding for 2005. Forslag til årsmelding ble lagt fram og godkjent av styret med et par små tilføyelser.

  b)  Regnskapet foreligger ikke ennå, og må derfor behandles på vårt neste møte

 Sak 4/2006:      Utleie til private.

Vanligvis fungerer det greit når private leier hytta for festligheter. Noen problemer med manglende/mangelfull rydding og ren-gjøring har det alikevel vært. Men siden det i utleiekontrakten som underskrives av leietakeren, står så klart formulert om ansvaret for rydding og rengjøring, velger vi foreløpig bare å begrense utleia på lørdagskveldene i hytteperioden.

Vedtak:  Ingen utleie lørdag kveld i driftsesongen for hytta.


       Sa   Sak 5/2006:     Arbeidet i hyttekjelleren.

              Dugnadsarbeidet går meget bra. Det aller meste av panelet er på plass, skiavdelinga vil forhåpentligvis ta "sitt" rom førstkommende lørdag.    Panelet må så få et par strøkmed en panelbeis med hvitt i. Sandpapirpussing mellom de to strøka. Andreas har fått lånt med noen prøver på flis fra Jan Ebbesen. Den mørkeste ble valgt: GRES - G323. ESPINHO STANDARD. Andreas kontakter Jan for bestilling av flis.                               Før flis kan legges, må ujevnheter pusses vekk, og deretter sparkles etter behov. Jan har kjøpt inn nytt pusseutstyr. Flislegging kan så starte over neste helg,  - hvis alt blir klart.    Når så kjelleren står ferdig, vil styret invitere alle dugnadsdeltakere + styret i OIF og styret i Ulvåshtta til "Mønsåskanne". 

 

                                     

       Sa   Sak 6/2006:     Nye priser.

                 Både utleieprisene og salgsprisene fra kjøkkenet har vært uforandret siden    hytta åpnet for snart 8 år siden. Styret mener at prisene bør heves noe. De nye prisene blir:

                 Utleiepris for ett døgn heves fra kr 1.200,-  til kr 1.500,-. Gjelder for nye   avtaler.

              Leie til møte blir som før: kr 500,-.  (OIF´s avdelinger leier fortsatt gratis.)

          

         Salgspriser gjeldende fra søndag 5.februar:

                   Saft                                     5kr (som før)

                   Kaffe                                15kr

                   Andre varme drikker:       15kr

     Brus/mineralvann          20kr

     En vaffelhjerte                 5kr (som før)

     Vaffelplate                      20kr

     Kaker                               10kr

     Kvikklunsj                        10kr

     Småsjokolader                  5kr

 

     Møtet slut kl.20.45

     Andreas Helbæk, sekr.

 

    Ps.: Årsmøte i Ulvåshytta mandag 27.februar kl.18.00.

                    Styret møter kl.17.30.


 

 

              .

 

 

 

             

          

          

           

 

 

 

 

Andreas  

          

          

Ps.:

Årsmøte mandag 27.februar kl.18.00 i Ulvåshytta.

Styret møter kl.17.30.

          

 

 

 

 

 

 

           Andreas hadde fått lånt med noen prøver på flis fra Jan Ebbesen. Den mørkeste ble valgt: GRES – 6323. ESPINHO STANDARD. Andreas kontakter Jan for bestilling av flis.

Før flis kan legges, må ujevnheter pusses vekk, og deretter sparkles etter behov. Jan har kjøpt inn nytt pusseutstyr. Flislegging kan så starte over neste helg,  -  hvis alt er klart.

           Når så kjelleren står ferdig, vil styret invitere alle dugnadsdeltakere + styret i Ulvåshytta + styret i OIF til ”Mønsåskanne”.