14.01.2006 - Ulvåshytta

Referat fra styremøte i Ulvåshytta 06.01 2006 .


Referat fra styremøte i hytta fredag 6.januar 2006 kl.17.30.


Til stede:      Ola Fossvoll, Anne Grethe Knudsen, Osvald Eggen, Terje Staveli, Arne Ebbesen, Per Opøyen og Andreas Helbæk.

Meldt forfall: Marit Krovoll Høiseth.


Sak 1/2006: Arbeidet i kjelleren.

           Status per i dag: Golv er ferdigstøpt med varmekabler, varme er satt på, taket er malt, trematerialer, papp og isolasjon er anskaffet og båret inn, noen lysarmaturer er montert i taket.

            Det er nå klart for snekkerarbeidet:

·       Orienteringsavdelinga starter med sitt rom allerede førstkommende mandag. Det er Osvald som har vært i kontakt med o-avdelingas leder, Svein Audun Bryne. Magnar Fandrem, som er bygningssnekker, skal være den faglige lederen.  Magnar er pensjonist og vil sammen med andre pensjonister i o-avd. arbeide på dagtid.

·       Osvald tar kontakt med Magnar Fandrem for å høre om han kan være faglig leder for arbeidet i arkivrommet også. Dette rommet er det jo styret i Ulvåshytta som har ansvaret for. Arne Ebbesen etablerer en gruppe som kan jobbe på dagtid. Så kan det etableres arbeidsgruppe(-r) til kvelds-arbeid.

·       Gang, WC og rennkontor er skiavdelingas ansvar. Andreas tar kontakt med Jonas Appelskvist eller Runar Flønes for å informere dem om at nå er alt klart.  Skiavdelinga må få tegninger og ellers nødvendige tekniske opplys-ninger (for eksempel at det skal være skjultanlegg).

·           De innkjøpte materialene er til hele kjelleren.                                 Rekkefølge ang. snekkerarbeidet: Stenderverk  à  isolasjon  à  papp  à  panel.

·       Festemidler (spiker, etc.) kjøpes i morgen(lørdag). Ansvar:Arne.          Dører bestilles. Ansvar: Per.            

·       El.installasjon: Det er gjort avtale med Coop Orkla. Det er viktig at de ansvarlige for de tre rom gjør avtaler med elektrikerne slik at unødvendig tap av tid unngås.

·       Sentralstøvsuger: Uttak skal monteres ned til venstre for døra i arkivrommet. Rør legges langs H-bjelke gjennom rennkontoret. (Marit har gjort avtale med YIT?)

·       Murerarbeid: Det er gjort avtale med Jan Ebbesen om puss rundt det nye vinduet, puss av pipa og legging av flis. Kontakt med Jan: Andreas.       Flislegginga gjøres når snekkerarbeidet er gjort.  

·       Økonomi: Alt arbeid som er gjort og alle materialer som er innkjøpt, er betalt av Ulvåshytta. Videre utgifter vil bli dekket av byggelånet.


Møtet slutt kl.19.00 etter en befaring i kjelleren.

Andreas Helbæk, sekretær

Neste styremøte: Onsdag 1.febr. kl.18.00 i Ulvåshytta.

Årsmøte: Mandag 27.febr. kl.18.00 i Ulvåshytta