09.11.2010 - Ulvåshytta

REFERAT FRA STYREMØTE i Ulvåshytta 25.okt.2010.


Dato 25. oktober 10 Kl.: 19-20.30 Sted: Ulvåshytta
Tilstede
Eva Akselsen, Stig Mjønes, Brit Berg, Andreas Helbæk, Anne Løkstad, Arne
Ebbesen, Jens Olsen, Osvald Eggen
Meldt fravær Terje Staveli


C
23/10 Pål Ove Lilleberg har holdt andakt i hytta i
måned skiftet februar/mars, nå ønsker styret å
legge til rette for andakt i Ulvåshytta i desember
for kanskje å trekke folk i ei tid da hytta er
mindre besøkt.
Stig tar kontakt med prest Pål
Ove Lilleberg.
24/10 Evt.: Budsjett 2011 skal være ferdig i desember
måned.
Eva og Stig samarbeider om
dette.
Neste styremøte er 24/1-2011 kl. 19.00.
Til dette møtet ønsker vi at valgkomiteen jobber
med å få nye styremedlemmer på plass.
Valgkomiteen består av:
Ola Fossvoll, leder
Birte Mjønes
Ingebrikt Ustad
Anne sender møtereferatet
til Ola Fossvoll slik at han
kan begynne prosessen med
å finne medlemmer til styret
for 2011.
En av medlemmene i
valgkomiteen kan komme
og orientere om forslag til
medlemmer i styret.
NB! Noter dere møtet 24. januar 2011, kl. 19.00 i Ulvåshytta. Eva tar med
kakeJ
Anne Løkstad
sekretær