15.02.2007 - Ulvåshytta

Referat fra styremøte tirsdag 13.02.07

Til stede: Terje Staveli, Jens Olsen, Arne Ebbesen, Ola     Fossvoll, Marit Krovoll Høiseth og Andreas Helbæk.

Meldt forfall: Anne Grethe Knudsen og Osvald Eggen.Sak 6/2007: Informasjoner:

a)    Ola: Det er kommet krav fra OIF´s hovedstyre om at vi må betale vår del av utgifter for regnskap og revisjon. Noe overraskende i og med at  tidligere OIF-vedtak unndrar Klubbhuset og Ulvåshytta for disse utgiftene. Men vi mener det er helt OK at vi også betaler vår del av utgiftene.

Utgiftene for 2006 ble: Revisjonshonorar kr850,00. Regnskapshonorar kr3.195,00.

b)    Marit informerte om vår økonomiske status i dag. Til tross for meget store egenutgifter i forbindelse med istandsettingen av kjelleren, kr227.418,00, er vi fremdeles gjeldfrie og har ca.kr45.000,- på bok.

Strømregningen for i fjor, kr21.416,00, er nettopp innkommet. Det er vesentlig mer enn i fjor, men det skyldes høyere strømpris og oppvarming i kjelleren.

               Sak 7/2007: Årsmøteforberedelser:

               Saklista for årsmøtet ble gjennomgått.

               Innmeldt sak: Styrevedtak sak 4/2007: Posten 2051:   Avsetn.til fremtidige investeringer,overføres til post 2009, kapitalkontoen.

              Styremøtet slutt kl.18.45.

              Andreas Helbæk, sekretær