08.05.2012 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet 10.04.2012


REFERAT FRA STYREMØTE

 

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

10.04.12          Kl.:   19-21                             Sted: Ulvåshytta

 

Tilstede

Stig Mjønes, Jens Olsen, Arne Ebbesen, Osvald Eggen, Eva Akselsen og Anne Løkstad

Meldt fravær

Brit Berg

Ikke møtt

 

 

 

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

 

Vedtak

9/12

 

Styret for hytta skal gi tilbakemelding til hovedstyret i OIF ang. forslag til høringsuttalelse ang. flytting av kraftledning mellom Elkem Thamshamn og Orkdal Transformatorstasjon. OIF vil gi en uttalelse til NVE da de er størst brukere i området hvor omsøkt trase ønskes plassert.

Styret støtter OIfs ønske om ett justert alternativ C.

10/12

 

Det er behov for en lengre gardintrapp i forbindelse med vask av tak, bytte av lyspærer o.l.  

Styret går inn for å kjøpe ei ny gardintrapp. Jense sørger for innkjøpet.

11/12

 

Det er behov for å behandle skifergulvet når sesongen er over for søndagsåpen hytte. I den forbindelse bør vi undersøke hva som er best egnet til behandling av gulvet og få ett rengjøringsbyrå til å utføre jobben.

Arne undersøker med Jan Ebbesen hva han vil anbefale å behandle skifergulvet med. Eva tar kontakt med ett rengjøringsbyrå om å utføre jobben.

12/12

 

Noen brukere av Ulvåshytta ytrer ønske om å felle furu trærne som står foran hytta. De skygger for sola mot verandaen ved innganen til hytta.

Styret mener trærne bør stå inntil videre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Løkstad

sekretær