14.09.2011 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet 15.08.2011.

REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

15.08.11 Kl.: 19.00-21.00 Sted: Ulvåshytta

Tilstede

Jens Olsen, Andreas Helbæk, Eva Akselsen, Brit Berg og Anne Løkstad

Meldt fravær

Stig Mjønes, Terje Staveli og Osvald Eggen

Ikke møtt

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

Vedtak

20/11

Referat fra siste møte gjennomgått

Godkjent

21/11

Rundvasking av hytta gjøres av styret, boning av gulv venter vi med da gulvet ser bra ut

Brit, Eva og Anne sørger for rundvask av hytta til oppstart. Jens sørger for at lyskuplene vaskes.

22/11

Styremøter framover:

26. september 11

14. november 11

16. januar 12

23/11

Div. info.:

*Info. Ang. utleien vår og sommer 2011

*Sesong 2011/2012 er sendt ut.

*Oif-ski har nøkler til tørrlager

Anne informerte

Brit informerte

Anne tar kontakt med leder Mona Hansen

Anne Løkstad

sekretær