04.01.2010 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 07.12.09.

Avdeling

16. Ulvåshytta

Dato

07.12.09.  Kl.19.00 Sted: Ulvåshytta , kjelleren.

Til stede

Styremedlemmer: Stig Mjønes, Iren Poort, Eva Akselsen, Osvald Eggen og Anne Løkstad. Andreas Helbæk møtte som web-ansv.

Meldt fravær

Terje Staveli, Jens Olsen og Arne Ebbesen

Ikke møtt

Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken

Vedtak

33/09

Budsjett 2010. Eva gikk gjennom regnskap 2009, og vi satte opp budsjettet for 2010.

Budsjettforslaget sendes Hovedstyret.

Neste møte blir 20.januar 2010, kl.19.00 i Ulvåshytta.
På dette møtet avtaler vi møtene for første halvdel av 2010. Ta med avtalebok.