04.01.2010 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 08.10.09..

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

08.10.09 kl.19.00 – 20.30

Til stede

Styrerpr.: Arne Ebbesen, Jens Olsen, Terje Staveli, Iren Olsen Poort, Stig Mjønes ,og Anne Løkstad. Dessuten møtte Andreas Helbæk som web-ansvarlig.

Meldt fravær

Osvald Eggen og Eva Akselsen.

Ikke møtt

Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak.

23/09

Informasjon om gapahuk v/Andreas Helbæk for Stikomitéen. Stikomitéen har vært på befaring for å finne plass for gapahuk i nærheten av hytta, og ha 3 -4 alternetiver. De ønsker at styret i Ulvåshytta skal si sin mening om hvor en gapahuk skal stå.

Vedtak fra styret til Stikomitéen er et ønske om en gapahuk rundt/bak Olavsbu på haugen.

24/09

Henvendelse fra Stikomitéen v/Andreas Helbæk om å få disponere en nøkkel til hytta.

Stig undersøker med Ola Fossvoll hvordan systemet med nøkler har vært gjort tidligere, før vi kopierer flere nøkler. Vedtak: Stikomitéen får disponere en nøkkel når dette er klart.

25/09

Anne ønsker at priser på utleie av hytta ligger på nett og antallet plasser i hytta.

Andreas sørger for at dette blir gjort.

26/09

Nye regler for leie av hytta: Se vedlegg.

Styret vedtar å endre statuttene.

27/09

Flere som har leid hytta, ønsker å komme seg på internett i hytta. Spørsmålet er om det er mulig. Ole Roar Bonvik kan kanskje svare oss på dette.

Stig undersøker hva som skal til for å få gjort dette.

28/09

Iren ønsker å kjøpe inn div. utstyr til kjøkkenet. Forslag om mikrobølgeovn, kjeler og div. småting.

Styret vedtar å kjøpe inn en enkel mikrobølgeovn, kjeler og div.

Evt.: Inf. fra Anne ang. en henvendelse fra ”Kom deg ut på turdag!

I Barnas Turlag/DNT v/Gunda Ø. Lindberg den 7.februar 2010.

Anne gav tilbakemelding på at dette var helt greit. Det hastet åfå svar fra oss da dette skulle inn i en kalenderi regi av DNT/Barnas Turlag. Vedlegg: mail fra Lindberg.


Neste møte i Ulvåshytta er 18.november 09, kl.19.00.

Anne Løkstad, sekretær