30.08.2010 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 16.08.2010.

REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

16.august 10 Kl.: 19-20.30 Sted: Ulvåshytta

Tilstede

Eva Akselsen, Stig Mjønes, Brit Berg, Andreas Helbæk, Anne Løkstad

Meldt fravær

Terje Staveli

Ikke møtt

Arne Ebbesen, Jens Olsen, Osvald Eggen

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

Vedtak

13/10

Stig ønsker Brit Berg velkommen til styret, hun vil være vikar i styret for Iren Poort fram til nytt valg. Brit vil også ha ansvar for innkjøp, utlevering av nøkler o.l på søndager.

Brit vikarierer for Iren fram til sommeren 2011 evt. valget 2011 og tar hennes oppgaver som består i å være husansvarlig.

14/10

Betjening 2010/2011. Brit informerer om at det er tre endringer på lista siden i fjor.

Brit prøver å få tak i folk der det mangler, hvis det ikke lar seg gjøre tar hun kontakt med Eva/Anne som skal være behjelpelig med dette.

15/10

Utleie vår/sommer. Anne informerer om dette. Siden mai har vi utleid med inntekt 8 ganger, 3 ganger til lag/foreninger i OIF og 5 uker til sammen for barnehager/skoler. Får mange forespørsler ang.leie men det leies ikke ut like ofte, da det ofte er samme dato det er spørsmål om.

Dette til orienterig.

16/10

Eva informerer om regnskapet

God økonomistyringJ

Sak til neste styremøte: Vedlikehold ute og inne, hva erbehovet.

NYTT MØTE BERAMMES TIL MANDAG 20.SEPTEMBER 2010, KL.19.00 i Ulvåshytta.

Anne Løkstad

sekretær