04.01.2010 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 18.11.09..

Avdeling

16. Ulvåshytta

Dato

18. nov. 2009 kl.19.00 – 20.45 Sted: Ulvåshytta

Til stede

Arne Ebbesen, Jens Olsen, Stig Mjønes, Eva Akselsen, Osvald Eggen og Anne Løkstad

Meldt fravær

Iren Olsen og Terje Staveli

Ikke møtt


Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak

29/09

Henvendelse fra OIF-hovedstyret ang. deltakelse på Orkdalsmessa 2009. Ulvåshytta tar ansvar for å få litt ”hyttestemning” på stand.

Iren, Eva og Anne står på stand og sørger for evt. rekvisita til ”hyttestemning”.

30/09

Henv.fra skiavd. ang. kjøp av rimelig hjertestarter. Hjertestarter koster kr10.000,-. Hovedlaget dekker 5.000,-, og spørsmålet er om skiavd., o-avd. og Ulvåshytta kan dele det resterende beløp.
Det stilles også spørsmål om å delta på kurs ang. bruken av hjertestarter.

Ulvåshytta vedtar å dekke kr2.000,- til hjertestarter.

Styret ønsker ikke i første omgang å delta på kurs, da vi ser det som viktigere at skiavd. og o-avd. kan delta.

31/09

Nøkkelregistrering. Stig har fått innhentet liste over antall nøkler og hvem som innehar nøkler til Ulvåshytta, kjeller, bod og matbod. Det viser seg at tidligere styremedlemmer har nøkler ennå.

Nøkler fra tidligere styremedlemmer innhentes. Stig beholder nøkkeloversikten.

32/09

Styret ønsker å få en oversikt over søndagssalget.

Iren og Eva avtaler hvem som gjør hva.

Styremøte i Hovedlaget 25.november kl18.00. Alle avd. møtermed en repr. Fra styret i Ulvåshytta erdet leder som møter.

NB! Neste møte blir ijanuar2010. Anne og Stig ser på dato, og Anne kaller inn til møte.

Anne Løkstad, sekretær