28.04.2010 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 19.04.2010.

REFERAT FRASTYREMØTE

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

19. april 10 Kl.19.00 Sted: Ulvåshytta

Tilstede

Arne Ebbesen, Jens Olsen, Stig Mjønes, Eva Akeselsen, Iren Poort, Anne Løkstad, Terje Staveli, Osvald Eggen

Meldt fravær

Andreas Helbæk

Ikke møtt

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

Vedtak

8/10

Hovedlaget ønsker innspill fra avdelingene ang. innspill til Orkdal 2040 fremtidsvisjoner for OIF og idrettsparken.

Innspill fra medlemmene i styret sendes Iren, Iren og Jense sammenfatter og sender til OIF v/Ove Aanonsen

9/10

Styret diskuterte hvordan vi kan forholde oss til økonomiske spørsmålet rundt Knyken prosjektet. Hva bør hovedlaget gjøre?

Styret ønsker at hovedlaget støtter prosjektet med en pengesum og Ulvåhytta ønsker å stille med en sum. Ansvarlig for å bringe dette videre: Stig.

10/10

Henvendelse fra byggekomiteen for Olavsbu ang. bruken av kjellerrommet i Ulvåshytta under byggekomiteen

Styret stiller kjellerrommet med toaletter til disposisjon under byggeperioden mot at det blir rengjort ved behov.

11/10

Styret ønsker at renholdsfirma kontaktes ang. behandling av gulvet i hytta, vask av vindu og rens av stolputer.

Iren undersøker med firmaer om pristilbud.

12/10

Eventuelt:

*Pensjonistene hadde Ulvåshytta åpen i påska. Tilbakemeldinga var at tiltaket er vellykket og godt besøkt.

*Styrer diskuterte mulighetene for å holde åpen på lørdager fra høsten av.

*Dette tiltaket ønsker styret skal fortsette.

*Styret ble enige om å fortsette den samme ordningen neste sesong også.
NB! Neste møtet mandag 16. august kl. 19.00 i Ulvåshytta.

Anne Løkstad

sekretær