12.02.2011 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 24.01.11.

REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

24.01.11 Kl.: 19 - 21 Sted: Ulvåshytta

Tilstede

Arne Ebbesen, Jens Olsen, Osvald Eggen, Stig Mjønes, Eva Akselsen, Brit Berg, Terje Staveli, Andreas Helbæk og Anne Løkstad

Meldt fravær

Ikke møtt

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

Vedtak

1/11

Årsmøte 2011 for Ulvåshytta

*Årsrapports innhold:

*Årsmøtet 2011 OIF-Hovedstyret:

Tirsdag 1. mars 11, kl 20.00 i hytta. (styremøte fra 19.00)

*Anne går igjennom styrereferatene for 2010.

*30.03.2011

2/11

Leder for valgkomiteen Ola Fossvoll informerte om deres arbeid så langt. Styremedlemmer som er på valg: Anne Løkstad, sekretær Arne Ebbesen og Eva Akselsen, styremedlemmer og Iren O.Poort, ”husansvarlig” (permisjon i 2010).

4. nye medlemmer til styret. Anne, Arne, Eva har sagt ja til gjenvalg. Iren har takket nei til gjenvalg, Brit Berg som har vikariert for henne har takket ja til å sitte i styret.

3/11

Henvendelse fra leder for Orkanger pensjonistforening Oddveig Lien ang. åpen hytte i påska 2011.

Styret vedtar at Orkanger p.f v/Oddveig Lien holder hytta åpen i påska 2011. Stig følger opp dette når påska nærmer seg.

4/11

Evt.:

Flytting av Garasjen.

*Vannprøver.

*Hjertestarter:

*Sponsing av tak/torv til nye Olavsbu:

*Service på kjølehjørnet:

*Det viser seg at det kan være vanskelig å få opp vimpelen på flaggstanga på vinteren med mye snø.

*Garasjen ved Olavsbu er flyttet fra Olavsbu til Ulvåshytta. Den skal fungere som redskapsbu for snøfres o.l. Ansv. Arne og Jense.

*Terje informerer om at det er tatt 2 vannprøver dette året og kvaliteten er godkjent.

*Jense sørger for et godkjent skap til hjertestarter.

Terje blir kontaktperson på hjertestarteren.

*Saken tas opp på Årsmøtet.

*Arne sørger for at vi inngår en slik avtale.

*Saken tas opp på Årsmøtet.

Anne Løkstad

sekretær