02.02.2010 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 25.01.2010.


REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

25. januar 10 Kl. 19 – 20.30 Sted: Ulvåshytta

Tilstede

Eva Akselsen, Jens Olsen, Arne Ebbesen, Osvald Eggen, Terje Staveli, Stig Mjønes og Anne Løkstad

Meldt fravær

Iren Olsen Poort, Andreas Helbæk

Ikke møtt

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

Vedtak

1/10

Årsmøte 2010 for Ulvåshytta

Mandag 15. Februar 10, kl. 19.00 i Ulvåshytta. Stig gir tilbakemelding til hovedstyret ang. årsmøtet. Styret har styremøte fra kl. 18.30 samme kveld.

Iren sørger for mat til årsmøtet

2/10

Styremøter framover.

Tirsdag 16. Mars kl. 19.00.

Mandag 19. April kl. 19.00.

På april møtet avtaler vi møtet i mai/juni.

3/10

Styremedlemmer som er på valg:

Leder: Stig Mjønes

Styremedlem: Terje Staveli, Osvald Eggen, Jens Olsen

Andreas Helbæk oppfordres til å ta kontakt med medlemmene som er på valg om de ønsker å fortsette. De andre i valgkomiteen er: Tordis Svensson og Ola Fossvoll.

4/10

Henvendelse fra leder i Orkanger pensjonistforening om å holde Ulvåshytta åpen i påsken.

Styret stiller seg positiv til å samarbeide med pensjonistforeninga. Stig svarer på henvendelsen.

5/10

Henvendelse fra Orkanger menighet v/Pål Ove Lilleberg ang. sportsandakt 14. Februar 10

*Styret vedtar at det gjennomføres sportsandakt med barnedåp denne søndagen. Pål Ove Lilleberg sørger for at det blir kjent gjennom menighetsbladet og plakater bl.a i hytta.

6/10

Eventuelt:

*strømavlesning 1. Gang pr. år

* Nye regnskapsrutiner i OIF.

*Johan Evjens minnerenn, 31. Januar 10

*7. februar vil DNT/Barnas turlag være i Ulvåsen

*Vannprøver

*Styret har fått tilbakemelding om at et vaffeljern steker ujevnt og ett jern har for små hjerter.

*Eva har gjort dette.

*Stig informerte styret om de nye rutinene.

*Oif ski har ansvar for hytta denne søndagen og sørger for folk på kjøkkenet.

*Bare en informasjon om det som skal skjer.

*Terje informerer at det er tatt 3 prøver dette året og at kvaliteten på vannet er god.

*styret vedtar å kjøpe inn 2 nye doble vaffeljern.

Anne Løkstad

sekretær