24.08.2009 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet mandag 17.august kl.19.00.

Sak 18/09: Utleie av Ulvåshytta vår/sommer 2009.

Sak 19/09: Ødelagt stol.

Sak 20/09: Ulvåsveien er dårlig vedlikeholdt.

Sak 21/09: Utleieansvarlig ønsker en ekstra nøkkel til hytta.

Sak 22/09: Eventuelt.  Fellesmøte 31.august.


Sak 18/09: Utleie av Ulvåshytta vår/sommer 2009.
Også denne perioden har det vært populært å leie hytta.Leietakerne er godt fornøyde  -  stort sett; men kjølehjørnet hartidvis ikke fungert tilfredsstillende. Ikke alle har vært helt fornøydemed oppvaskmaskinen heller (er de kanskje litt for utolmodige?).   MenOsvald Eggen lover alt skal være i orden i løpet av uke 35.

Sak 19/09: Ødelagt stol.
    En leietaker meldt i sommer at en stol ble ødelagt. Leietakeren måselvfølgelig betale reparasjonen. Jens Olsen følger opp saken.

Sak 20/09: Ulvåsveien er dårlig vedlikeholdt.
   Veikomitéen melder at de ikke har økonomi til å gjøre noe.Hyttestyret bevilget kr5000,00 til grusing. Stig Mjønes kontakter AtleWormdal i veikomitéen.

Sak 21/09: Utleieansvarlig ønsker en ekstra nøkkel til hytta.
Anne Løkstad ordner det.

Sak 22/09: Eventuelt.
Fellesmøte mellom skiavd., o-avd., stikomitéen oghyttestyret arrangeres i Ulvåshytta 31.august. Skiavd. v/Mona Hansenhar ansvaret for møtet.
Anne sørger for at 6-8 stk. fra styret blir meldt på.

Møtet slutt kl.21.00.

Referent:  Sekretær Anne Løkstad