19.05.2009 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet mandag 4.mai kl.19.00.

REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

4. mai 09 Kl. 19 – 21 Sted: Ulvåshytta

Tilstede

Jens Olsen, Osvald Eggen, Stig Mjønes, Andreas Helbæk, Terje Staveli, Iren Olsen Poort, Arne Ebbesen, Eva Akselsen og Anne Løkstad

Meldt fravær

Ikke møtt

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

Vedtak

12/09

Politiattest for nye styremedlemmer

Anne kontakter Ove Aanonsen om det er nødvendig for styrets medlemmer å levere det.

13/09

Rengjøringsfirma er kontaktet ang. renhold av hytta etter vintersesongen

ISS boner gulv og vasker vindu i uke 19, Iren holder kontakt med dem.

14/09

Artikkel i Orkanger Idrett om Ulvåshytta, bl.a. styret takket av Ola Fossvoll og Marit K. Høiseth etter mange års engasjement i Ulvåshytta og div. annet.

Andreas Helbæk tar ansvar for artikkelen for Ulvåshytta.

15/09

Felles møtet for de som holder til i Ulvåshytta: Ski- avd., O-avd., Ulvåshytta. Sti-komiteen inviteres også.

Ski-avd. holder møtet 31. August kl. 18.30, Anne kontakter leder Mona Hansen ang. invitasjon til Sti-komiteen.

16/09

Evt.: Div. oppgaver som skal gjennomføres og som er gjennomført.

Div. mailer fra leder i OIF, Rudolf Larsen

Arne og Jense har malt peisen.

Det trengs service på oppvaskmaskin, Osvald ordner dette.

Arne kontakter Ole Richter ang.ved til hytta.

Iren har sørget for vasking av kjøkken, kuplene i taket osv.

Stig orienterte styret om div. skriv.

17/09

Ulvåshytta åpner søndag 23. August 09.

Iren sørger for å sende ut vaktlister til de som skal ha ansvar for søndagene.

Ønsker alle en riktig godsommer!

Anne Løkstad

sekretær