29.01.2013 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet Ulvåsen 16.01.2013

REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling

16. Ulvåshytta

Dato

16.01.13              Kl.: 19.00                 Sted: Ulvåshytta

Tilstede

 Osvald Eggen, Stig Mjønes, Eva Akselsen, Jens Olsen og Anne Løkstad

Meldt fravær

Arne Ebbesen, Brit Berg

Ikke møtt

 

 

 

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

 

Vedtak

1/12

 

Informasjon fra møte i hovedstyret v/ Stig og gjennomgang av siste styremøte referat.

Ref. ligger under OIFs hjemmeside, kan leses der.

 

 

 

2/12

 

Årsmøte 2012 for Ulvåshytta

 

 

Årsmøterapports innhold:

 

 

 

Årsmøtet 2013 i OIF-Hovedstyre

Mandag 25. februar 2013 kl. 19.30 i Ulvåshytta. (styremøte kl. 19.00)

Anne sender ut dette i god tid før årsmøtet slik at styremedlemmene kan gi tilbakemelding på rapporten.

21.03.13

 

3/12

 

Leder for valgkomiteen Iren Olsen sørger for at komiteen starter arbeidet med å verve medlemmer til styret. Styremedlemmene som er på valg: Sekretær Anne Løkstad, styremedlemmene Arne Ebbesen, Eva Akselsen og Brit Berg. Anne sier i fra seg ansvaret for utleie av hytta og i den forbindelse må valgkomiteen finne nytt medlem til styret som tar dette ansvaret.

4 nye medlemmer til styret.

 Iren Olsen og Terje Staveli tar en samtale med de som står på valg og evt jobber videre med å få tak nye styremedlemmer.

4/12

 

Evt.:

Neste styremøte er onsdag 25. februar kl. 19.00, og Onsdag 10. april kl. 19.00 i Ulvåshytta.

Johan Evjens Minnerenn er 10. februar 13

 

 

 

Eva ordner bytte av vertskap da ski avdelinga tar ansvar for 10. febr.

 

Anne, referent