20.01.2013 - Ulvåshytta

Referat fra styremøtet Ulvåsen 20.09.2012

REFERAT FRA STYREMØTE

 

Avdeling

16 Ulvåshytta

Dato

 20.09.12           Kl.:  19 – 20.30                           Sted: Ulvåshytta

 

Tilstede

Stig Mjønes, Osvald Eggen, Jens Olsen, Eva Akselsen, Brit Berg, Anne Løkstad

Meldt fravær

Arne Ebbesen

Ikke møtt

 

 

 

Sak nr.

Sak

Bakgrunn for saken

 

Vedtak

19/12

 

Henv. Fra Ola Gumdal for Grendarennet på Evjen ang. oppbevaring av Johan Evjens kongpokalen fra 1912 om å plassere pokalen i Ulvåshytta til utstilling.

Styret stiller seg positiv til dette. Stig tar kontakt med leder for OIF og Ola Gumdal

20/12

 

Styret gikk gjennom kontraktene som Ulvåshytta bruker i forbindelse med utleie av hytta.

Styret så ingen grunn til å gjøren store endringer ved kontraktene. Det ble gjort noen justeringer i forbindelse med utleie til skoler og bhg.

Anne sørger for at endringene blir gjort i kontrakten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt styremøte torsdag 22. november kl. 19.00