25.02.2010 - Ulvåshytta

Refrat fra årsmøtet i Ulvåshytta 15.02.2010.


REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR ULVÅSHYTTA

Avdeling 16 Ulvåshytta
Dato 15. februar 10          Kl. 19 - 21                  Sted: Ulvåshytta

Tilstede
Jens Olsen, Stig Mjønes, Andreas Helbæk, Anne Løkstad, Iren Olsen Poort, Eva Akselsen, Arne Ebbesen, Olav Gravråk
Meldtfravær Terje Staveli, Osvald Eggen
Ikke møttSak nr.
Sak

Bakgrunn for saken


Vedtak
1 Godkjenning av innkalling og sakliste:. Innkalling og sakliste ble godkjent
2 Valg av møteleder og sekretær og underskrivere av protokollen: Stig Mjønes ble valgt til møteleder og Anne Løkstad til sekretær for møtet. Arne Ebbesen og Iren Poort ble valgt til å  skrive under møteprotokoll.
3 Godkjenning av fremmøte representanter. Alle er godkjente. 9 tilstedet.
4 Årsmelding: den ble delt ut og opplest. Årsmelding ble godkjent og legges fram for Hovedlaget.
5 Regnskap: Hovedpostene i regnskapet ble lagt fram, gjennomgått og kommentert. Årsmøtet har ingen innvendinger mot det framlagte regnskapet.
6 Budsjett for 2010: Budsjett ble lagt fram til orientering og kommentert.

7

Valg: Valgkomiteen som har bestått av leder Andreas Helbæk, Tordis Svendsson og Ola Fossvoll, la fram følgende forslag:

Leder:        Stig Mjønes          Gjenvalg

Styremedl.: Terje Staveli         Gjenvalg        

"            Osvald Eggen     Gjenvalg      

 "            Jens Olsen          Gjenvalg

Sekretær:  Anne Løkstad       Ikke på valg

Kasserer:   Eva Akselsen       Ikke på valg

Styremedl.:Iren O. Port           Ikke på valg

Styremeld.: Arne Ebbesen      Ikke på valg

Valgkomite: Ola Fossvoll       Ikke på valg

                      Ingebrigt Ustad, ny

                      Birte Mjønes, ny

Det var ingen innsendte sakerArne Ebbesen    Iren Olsen Poort

Anne Løkstad, sekretær