03.03.2009 - Ulvåshytta

Styremøte kl.19.00 23.februar 2009.

Til stede på møtet var: Stig Mjønes (leder), Marit Krovoll Høiseth (kasserer), Anne Løkstad (sekretær), Ola Fossvoll (styremedl). Jens Olsen (styremedl.), Osvald Eggen (styremedl.), Terje Staveli (styremedl.) og Andreas Helbæk (webansv.).
Meldt fravær: Arne Ebbesen (styyremedl.).

Sak 6/2009:  Årsmøtesakene ble gjennomgått og godkjent. (Årsmøtet var samme kveld kl.20.00.)

Sak 7/2009: Snøfres: Det ble vedtatt å øke maksprisen fra 10.000 til 20.000. OIF-styret må informeres spesielt om dette.

Sak 8/2009: Eventuelt: Referert e-post fra Anne Grethe Knudsen ang renhold i hytta. Vedtak: Styret tar brevet til etterretning.

Styremøtet slutt kl. 19.50.
Årsmøtet holdes kl.20.00.