20.09.2012 - Ulvåshytta

Ulvåshyttas venner har behov for flere "venner" som vertskap

Hei alle Ulvåshytta´s venner
Vi takker for at dere stiller opp som vertskap i Ulvåshytta!
Vaktlista er nærmest lik fjoråret, håper det passer! Bytt innbyrdes om det ikke passer eller  
verv nye "venner" til hytta.
Ulvåshytta har behov for "venner". Ønsker dere å bli med som vertskap så ta kontakt med
kjøkkenansvarlig. 
Husk å gi beskjed om bytte av vakt på telefon eller mail til kjøkkenansvarlig Ragnhild Dragseth,
telefon 917 39 634 eller mail olaloef@online.no
 
Veska hentes hos Ragnhild Dragseth på Orkanger Parfymeri, senest torsdag før salgsdag.
Vertskapet for aktuell helg gjør selv innkjøp etter liste på Prix Orkanger.
Etter endt dag leveres veska med varetellingsliste og oppgjørsskjema, som må signeres av to
personer til Ragnhild.