Friidrett » OIFs friidrettsavdeling er under etablering

OIFs friidrettsavdeling er under etablering

18.03.2009 15:59

OIF er nå opptatt i Norges Friidrettsforbund og vil fra årsmøtet 2009 bygge opp egen friidrettsavdeling. Det tidligere idrettsmerkeutvalget blir liggende inn i den nye avdelinga.

Mer informasjon får du vd henvendelse til styret@orkanger-if.no