03.03.2020 - Håndball

Avlyst - Orkla Sparebank Mini- og 10-årsturnering 14.3.2020

3062.jpg

I forbindelse med gjennomføringen av Orkla Sparebank Mini-/10-årsturnering i Orklahallen lørdag 14.mars 2020, så har OIF Håndball – i dialog med kommuneoverlegen i Orkland - utarbeidet en gjennomføringsplan og skissert betydelig grep for å redusere fare for smitte av Koronaviruset (Covid19) under turneringen.

 

Kommuneoverlegen i Orkland kommune har deretter foretatt en nøye risikovurdering. Dessverre så er risikoen for fare for mulig smitte av viruset vurdert til å være for stor i forhold til å gjennomføre turneringen.

 

I samråd med kommuneoverlegen i Orkland har derfor OIF Håndball besluttet å avlyse turneringen.

 

Vi beklager selvsagt dette, men lover å komme tilbake med et godt turneringstilbud i november 2020 og mars 2021.

 

OIF Håndball vil umiddelbart starte jobben med refusjon av påmeldingsavgiften.

For å refundere avgiften er vi helt avhengig av å få tilsendt følgende opplysninger fra klubbene/lagene;

  • Klubb
  • Påmeldt i klasse (Mini 1, Mini 2, J10, G10)
  • Lagsnummer iht utsendt kampoppsett
  • Bankkontonummer

 

Vi ber om å få tilsendt ovennevnte opplysninger senest innen 20.mars 2020 på e-post handball@orkanger-if.no