Klubbmateriale

Oversikt sportslig utvalg

Oversikt over hvem som sitter i sportslig utvalg i OIF Fotball, med kontaktinformasjon

Oversikt trenere og lagledere

Oversikt over alle trenere og lagledere til alle lag i OIF Fotball, med kontaktinformasjon. 

Oversikt klubbdommere

Trenere henstilles til å unngå å ringe de samme dommerne hver uke, men heller variere slik at flest mulig får muligheten til å dømme.

 

Oversikt dommere 9'er kamper

Orkanger IF - Personer - Norges Fotballforbund

 

Skjema: Godtgjørelse for dømming

Skjema for godtgjørelse av klubbdommere.

Sportsplan

OIF Fotballs vedtatte sportsplan

Årshjul

OIF fotball sitt vedtatte årshjul for 2024

Klubbhåndbok

OIF Fotballs klubbhåndbok. Her finner du mye praktisk og sportslig informasjon.

Organisasjonskart

Her kan du se fotballavdelingens organisering med styret og utvalg.

Lagskasse

Retningslinjer for lagskasse i Orkanger IF