Skader og forsikring

Her finner du viktig informasjon angående forsikring av aktive fotballspillere i OIF, samt praktisk informasjon hva man skal gjøre når det oppstår en skade som trenger videre behandling.

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

FORSIKRINGSDEKNING

Spillere under 12 år:

For spillere under 12 år er det krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Det er derfor svært viktig at foreldre sjekker at sine aktive er registrerte medlemmer av OIF, og at medlemsavgift er betalt. Hvis ikke er ikke den aktive per definisjon regnet som registrert medlem.

Fra og med 2015 bruker OIF Klubbadmin som medlemsregister. Innmelding i OIF: https://medlemskap.nif.no/Start/Index/26821

Spillere fra og med 13 år:

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Klubben betaler lagsavgiften for alle lag fra og med 13 år, og er blant annet én av grunnene til at det må betales treningsavgift. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. OIF Fotballs FIKS-ansvarlig er Angelique Oddli

For å se ytelsene for Fotballforsikringen, se her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Utvidet fotballforsikring

Alle har mulighet til å kjøpe en utvidet fotballforsikring. Mer info; https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

VED EN SKADESITUASJON

 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hva-gjor-jeg-ved-fotballskade/