04.05.2008 - Orientering

38 o-løpere feiret 1. mai i Børsa

Totalt stilte 38 løpere på treningsløpet som Ola Unsgård arrangerte fra Svenskrommet / Lyngstua.
Se Resultatbørsen.