22.02.2021 - Orientering

Årlig møte 2021

mange klubber

Årlig møte tirsdag 2. mars klokken 19 i Flerbrukshuset.

Det inviteres til ordinært årlig møte i O-avdelingen. Grunnet Covid-19 ønskes påmelding på forhånd for å vite hvem og hvor mange som kommer. Påmelding til Anders Solstad: a.solstad67@gmail.com eller Tore Kanestrøm: tokane@online.no. Vanlige saker som tidligere år:

  • Behandling av årsberetning 2020
  • Behandling av regnskap 2020
  • Fastsette budsjett 2021
  • Fastsette årlig treningsavgift
  • Forslag til valg
  • Event innspill til hovedstyret

Styret