12.02.2007 - Orientering

Årsmøtet i O-avdelingen.

Årsmøtet ble avholdt i Ulvåshytta torsdag 8. februar 2007 sammen med avslutningstilselningen for turorienteringen.


Oppmøtet var noe skuffende både på avslutningstilstelningen og årsmøtet. Kun 9 personer var tilstede på årsmøtet hvor både årsmelding, regnskap / budsjett og valg foregikk uten noen store debatter.
Årsmeldingen og protokollen ligger under "Møtereferat" i menyen til venstre.

Per_og_Svein_1_1.JPG

Per Guldseth ble  gjenvalgt som leder, og Odd Petter Thoresen ble valgt inn som ny styremedlem etter Rolf Wærnes.

Styrets sammensetning og adresser ligger under "Styret" i menyvalget.


Bildet under viser følgende seks unge turorienterere som fikk sine velfortjente premier på avslutningen. Fra venstre: Maren Krogstad, Jørgen Krogstad, Arve Fossflaten, Hege Fossflaten, Marte Fandrem og Gunhild Brønstad.
Bilde_001_1.jpg